merit system sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte merit system kelimesinin manası:

 1. Devlet memurluğŸunda başŸarıya göre atama ve terfi sistemi.

merit system ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • promotion system: Terfi sistemi Devamını Oku

 • preferment: Terfi, yükselme. Terfi, yükselme, atama, tayin, sunma, arz Devamını Oku

 • barter system: Takas sistemi, değŸişŸ tokuşŸ sistemi, mübadele sistemi, insanların veya şŸirketlerin para kullanmadan mal ve hizmet ticareti yaptıkları sistem Devamını Oku

 • point system: Puan sistemi, noktalı yazı sistemi, körler için yazı sistemi Devamını Oku

 • immune system: BağŸIşŸIklık sistemi, immün sistemi, antikorlar oluşŸturan ve vücudu yabancı cisimlerin saldırılarına karşŸı koruyan sistem Devamını Oku

 • immune system: BağŸIşŸIklık sistemi, immün sistemi, antikorlar oluşŸturan ve vücudu yabancı cisimlerin saldırılarına karşŸı koruyan sistem Devamını Oku

 • backup system: Yedekleme sistemi, destek sistemi, bir bilgisayar çökmesi durumunda veri korumasına ve yeniden kurulmasına olanak sağŸlayan sistem Devamını Oku

 • database management system: Veri hazırlama sistemi,veritabanı yönetim sistemi Devamını Oku

 • sprinkler system: Sulama sistemi, yağmurlama sistemi Devamını Oku

 • tcarrier system: Tcarrier sistemi, İnternet aktarımlarını taşŸımak için kullanılan dijital telefon hatları sistemi (Bell şŸirketi’nin gelişŸtirdiğŸi) (T1 ve T3 hatları üzerinde) Devamını Oku

 • be operating system: Be İşŸletim Sistemi, (Bilgisayar) veri ve yüksek kalite dijital medya uygulamalarının işŸleme potansiyelini maksimize etmek üzere tasarlanmışŸ bir işŸletim sistemi (Be, Inc. Tarafından üretilmektedir), BEOS Devamını Oku

 • sweating system: Terletme sistemi, sömürme, çok çalıştırma sistemi Devamını Oku

 • vakanüvislik: Vakanüvisin görevi. Osmanlılarda XVII. yüzyıl sonlarından beri bir devlet memurluğu olan resmî tarihçilik. Devamını Oku

 • kademe ilerlemesi: Devlet memurunun olumlu sicil almak şartıyla bir yıllık terfi etmesi. Devamını Oku

 • kethüda: Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya. Zenginlerin ve devlet adamlarının buyruğunda çalışan ve onların birtakım işlerini gören kişi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar