merkaptanlar mercaptans sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte merkaptanlar mercaptans kelimesinin manası:

 1. Petrol rafinerilerindeki bir süreçte oluşan ve kostik soda ile ovularak (yıkanarak) ayrılan, keskin kötü kokulu, sülfür içeren organik bileşikler.

merkaptanlar mercaptans ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • aminoasitler: Amino (-NH2) ve karboksil (-COOH) grupları içeren ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı. Devamını Oku

 • aseton: Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı. Balistik delilin inceleme öncesinde temizlenmesinde kullanılan kimyasal madde. Devamını Oku

 • izoprenoit: İzopren birimlerinden oluşan büyük ve çeşitli organik bileşikler. Karotenoitler, terpenler, tabiî kauçuk gibi. İzopren birimlerinden oluşan büyük ve çeşitli organik bileşikler, terpenoit, terpen. Karotenoitler, yağda eriyen vitaminler, ubikinon, safra asitleri Devamını Oku

 • amonyak: Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3). İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu. Devamını Oku

 • alkol: Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol. Devamını Oku

 • keton: Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik. R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna Devamını Oku

 • aminoasit: Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik. Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları Devamını Oku

 • organik bileşik: Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler. Karbon-Karbon bağı içeren kolayca yanabilen, yem içerisindeki yağ, protein, karbonhidratlar gibi geniş bir kimyasal bileşikler grubu. Devamını Oku

 • amino asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. Devamını Oku

 • sülfonik asitler: Sülfürik asitteki -OH yerine farklı grupların girmesi ile oluşan,-SO3H grubu içeren suda çözünen potasyum hidroksit ile ısıtıldıklarında fenolleri, potasyum siyanür ile ısıtıldıklarında nitrilleri veren, boya ve sentetik ilaç yapımında kullanılan organik bileşikler. Devamını Oku

 • voc: Uçucu organik bileşikler Devamını Oku

 • voc volatile organic compounds: Uçucu organik bileşikler. Devamını Oku

 • organik baz: Aminler ve alkaloitler gibi organik bileşikler. Devamını Oku

 • silicones: Su çekme özelliğŸi bulunmayan organik bileşŸikler. Devamını Oku

 • kukersit: %43 organik madde (krojen) içeren Estonya’ya özgü şistten elde edilen bir petrol türü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar