mesmercilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mesmercilik kelimesinin manası:

 1. Ruhsal sağaltımın uydurma yöntem ve araçlarla sağlandığı bir uygulama.

mesmercilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • technic: Yöntem Teknik, bir sanatı icra usulü veya hüneri. Devamını Oku

 • technics: Teknik, uygulama, yöntem Devamını Oku

 • fabricated evidence: Uydurma delil, sahte delil, uydurma kanıt, onları yanlışŸ yönlendirmek için bir mahkeme veya jüriye sunulan uydurma şŸahitlik veya uydurma belgeler Devamını Oku

 • gizlenmiş takınak: (Freud) Varlığını özellikle ruhsal kaynaklı ağrı ve acılarla belli eden kılık değiştirmiş bir takınak. Devamını Oku

 • aminoasit kolu: Taşıyıcı RNA’nın yonca yaprağı modelini oluşturan kıvrımlardan amino asidin kovalent bağlarla bağlandığı kısım. Devamını Oku

 • amino asit kolu: Taşıyıcı RNA’nın yonca yaprağı modelini oluşturan kıvrımlardan amino asidin kovalent bağlarla bağlandığı kısım. Devamını Oku

 • çizit: Bir dizi noktanın ikişer ikişer birbirine hangi bağlarla bağlandığını gösteren matematiksel biçim (organik özdecik yapı biçimleri gibi). Devamını Oku

 • toplumsal ilişki ölçümü: Bir kümenin üyeleri arasında var olan kişiler arası ilişkilerin ölçümü. İnsan topluluklarının ruhsal durum ve özelliklerinin matematik yöntem ve kurallarla incelenmesi. Devamını Oku

 • implementing a program: Bir program uygulama, bir plan uygulama, bir proje uygulama Devamını Oku

 • aplikasyon: Uygulama. Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçasını veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapılan süs. Devamını Oku

 • fabulate: Uydurma ve hayali hikayeler anlatmak; fabllar uydurma işŸi ile uğŸraşŸmak Devamını Oku

 • reseptör: Almaç. Bk. alıcı Almaç Devamını Oku

 • patent: Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge. Uyrukluk belgesi. Devamını Oku

 • ruhi: Ruhsal Örnek: Bedenî ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Anayasa Ruhsal, ruhla ilgili. ruhsal, ruhla ilgili Devamını Oku

 • peptidoglikan: Bakteri hücre duvarlarında, uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük bir makromolekül grubu. Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının esasını ve en önemli kısmını oluşturan N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asidin bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar