metabolik enerji sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte metabolik enerji kelimesinin manası:

 1. Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.
 2. Alınan yemin kuru maddesindeki toplam enerjiden boşaltım ürünleri enerjilerinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji, çevrilebilir enerji.

metabolik enerji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • net enerji: Yemin toplam enerjisinden gübre, idrar ve gazlarla atılan enerji ile ısı, yem tüketimi ve sindirim için kullanılan enerjinin çıkarılmasıyla hesap edilen, yaşama payı ve verim payı olarak (büyüme NEb, süt NEL ve yağlanma NEy) ifade edilen enerji, NE. Devamını Oku

 • sindirilebilir enerji: Genellikle geviş getiren hayvanlarda kullanılan, yemin ham enerjisinden dışkı enerjisinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji birimi, hazmolabilir enerji, SE. Yemle alınan besin maddelerinin sindirilen kısımlarından elde edilen enerji. Devamını Oku

 • azota göre düzeltilmiş metabolik enerji: Metabolik enerjinin vücuttan kaybedilen ve vücutta azot miktarına göre düzeltilmiş (kaybedilen 1 gram azot için 7, 45 kcal eklenmiş, tutulan 1 gram azot için 7, 45 kcal çıkarılmış) biçimi, MEn. Devamını Oku

 • nükleer enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji. Bk. çekirdeksel erke Devamını Oku

 • enerji: Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. Devamını Oku

 • serbest enerji: Kullanımı belli kurallara bağlı olmayan enerji. Bk. erkin erke Devamını Oku

 • ham enerji: Bir yem örneğinin bomba kalorimetresi denen cihazda saf oksijen ortamında tamamen yakılarak ürettiği ısı miktarının ölçülmesiyle belirlenen toplam enerjisi, brüt enerji, HE. Devamını Oku

 • toplam enerji: Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji. Devamını Oku

 • jeotermal enerji: Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharından elde edilen enerji. Devamını Oku

 • enerji dengesi: Enerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür, negatif enerji dengesi. Devamını Oku

 • gros enerji: Toplam enerji. Devamını Oku

 • brüt enerji: Ham enerji. Toplam enerji. Devamını Oku

 • serbest enerji g: Sabit bir sıcaklık ve basınç altında çalışabilen bir sistemin toplam enerji komponenti. Devamını Oku

 • metabolik canlı ağırlık: Fareden file kadar bütün hayvanlarda yaşama payı enerji gereksinimini hesaplanmasında kullanılan canlı ağırlığın 0.75 kuvveti, CA0.75, MCA. Devamını Oku

 • enerji bunalımı: Enerji üretiminin veya ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere bağlı olarak dünya enerji sunumunun daralması veya daralacağına ilişkin beklentilerin oluşturduğu spekülatif ataklar sonucu enerji fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışın dünya ekonomisinde sermaye ve gelir kayıplarına yol açması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar