metamerizm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte metamerizm kelimesinin manası:

 1. Aynı moleküler formüle sahip fakat molekül içindeki gruplar farklı dizildiğinden moleküllerin farklı fiziksel özellikler göstermeleri, izomerizm.
 2. Eklem bacaklılarda vücudun antero-posteriyör ekseni boyunca biri birini izleyen segmentlere ayrılması.

metamerizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • heteronom metamerizm: Farklı yapıda olan segmentlerin oluşturduğu yapı. Devamını Oku

 • homonom metamerizm: Vücut bölümlerinin birbirine eş bölmelerden oluşması. Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • gerçek eklem bacaklılar: (Yun. eu: iyi; arthron: eklem; pous: ayak) Sölomlu hayvanlardan, birincil ağızlılar (Protestomia) filumunun, eklem bacaklılar (Arthropoda) dalından, bölüt sınırları dıştan belli olan, çizgili kasları bölütlerde gruplar hâlinde bulunan, eklemli ekstremitelere sahip bir alt dal. Kabuklular (Crustacea), örümceğimsiler (Arachnoidea), çok bacaklılar (Myriapoda), böcekler (Insecta) olmak üzere dört sınıfı vardır. Devamını Oku

 • deri değişimi: Birçok eklem bacaklılarda sert olan kutikulanın büyümeye engel olması sebebiyle, belirli zamanlarda kutikulanın atılması olayı. Yeni kutikula döşenene kadar hayvan bir parça büyür. Benzer olarak omurgalı hayvanlardan kertenkele ve yılanlarda da epidermisin keratinli dış kısmı (pullar) yılda bir defa atılır. Devamını Oku

 • plöron: Eklem bacaklılarda, vücut segmentleri üzerindeki dış parçalardan biri. Devamını Oku

 • konformasyon: Bk. konoluşum Bir molekülde molekülün kovalent yapısında değişiklik olmaksızın, tek bağlarda atomların dönüşüyle üç boyutlu düzenlenme. Birkonformasyondan diğerine dönüşte kovalent bağların parçalanması ya da oluşmasına gerek yoktur. Devamını Oku

 • giysi biti: Böcekler (Insecta) sınıfının, bitler (Siphunculata) takımından, özellikle insanlarda vücudun az tüylü ve tüysüz bölgelerinde yaşayan, yumurtalarını giyim eşyalarının dikişleri boyunca yerleştiren bir eklem bacaklı türü. Devamını Oku

 • uzunluğuna arkadan geliş: Doğum sırasında yavrunun uzun ekseni boyunca, arka ayaklarla doğum kanalına gelişi, longitudinal posteriyör presentasyon. Devamını Oku

 • yüksek devirli santrifüj: Bk. ültrasantrifüj Düşük moleküler ağırlığa sahip yapıların çöktürülmesinde kullanılan, yüksek dönme hızına sahip santrifüj, ultrasantrifüj. Çözelti içindeki protein, nükleik asit gibi makromoleküllerin ayrılmasında, hatta plazmit DNA, mitokondriyel DNA veya kromozomal Devamını Oku

 • Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi: Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veya grupların farklı olduğunu araştırmak için kullanılan ikili karşılaştırma testlerinden biri. Devamını Oku

 • Dunnett testi: Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test Devamını Oku

 • taç eterler: Eter gruplarının kendi oksijen atomları ile merkezdeki metal atomuna dimetilenlerle bağlı olduğu ve bu tür bileşiklerin kompleks ve şelat oluşturma özelliğine sahip olduğu ,bazı türlerinde dimetilenler yerine silisyum bağlantılarının girdiği ve eter gruplarının halkalı bir yapı oluşturduğu ve bu yapının taç biçiminde molekül şekline sahip olduklarından onlara bu adın verildiği moleküller. Devamını Oku

 • monomer: Bk. tekiz (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi. Devamını Oku

 • açık dolaşım sistemi: Genellikle bütün eklem bacaklılarda ve birçok yumuşakçada bulunan atardamar ve kan boşluğundan oluşmuş açık bir dolaşım sistemi. Hemen hemen bütün eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda bulunan arter ve kan boşluğundan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar