metamorfoz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte metamorfoz kelimesinin manası:

 1. Başkalaşma.
 2. Bk. başkalaşım
 3. Dokunun normal yapısını kaybetmesi, başkalaşma.
 4. Larval formdan erişkin forma dönüşüm. Monogenea, Digenea, Eucestoda, Acanthocephala, Pentastomida ve eklem bacaklılarda görülen bir veya daha fazla genç formun, erişkinlerin vücut yapısından belirgin olarak farklılık gösterdiği bir tür gelişimdir.
 5. Başkalaşım.

metamorfoz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dengelenmiş polimorfizm: (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arada bulunması. 2. Bir populasyonda bir genin bir karakter ya da farklı alellerinin şekilleri. 3. Devamlı yeni döllerin meydana geldiği bir populasyonda iki ya da daha fazla formun birkaç döl aynı durumda kalması. Devamını Oku

 • polimorf: Çok biçimli (Yun. polys: çok; morphe: şekil) Bir tür ya da populasyonda iki ya da daha fazla farklı formun bulunması. Devamını Oku

 • kokon: Düz kanatlılarda (Orthoptera) içine yumurtaların bırakıldığı süngerimsi yapı. Baklagillerde (Leguminosae) içinde tohumların bulunduğu zarf. Devamını Oku

 • aplazi: Gelişmezlik Bir organ veya dokunun gelişimindeki hatalı gelişme. Devamını Oku

 • bebeklik: Bebek olma durumu. Yeni doğan yavrunun yetişkinlerin bakımına sürekli olarak bağımlı olduğu dönem. Devamını Oku

 • polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. Devamını Oku

 • anaplazi: Hücrenin kendine has özelliklerini kaybetmesi, dokuda farklılaşma yetersizliği veya kaybı. Tümör hücrelerinin tanıtıcı özelliğidir, andiferensiyasyon, farklılaşma kaybı. Hücrenin kendine has özelliklerini kaybetmesi, hücre veya dokuda farklılaşma. Devamını Oku

 • keneler: Eklem bacaklı hayvanlardan, örümceğimsiler sınıfına giren bir takım. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, örümceğimsiler (Arachnoidea) sınıfından, başlıgöğüs (sefalotoraks), yuvarlak ya da torba biçiminde karın (abdomen) bölgesinden Devamını Oku

 • alel: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri. Her biri, bir karakterin farklı şekilde belirmesine sebep olan, tek bir gen lokusunun iki veya Devamını Oku

 • kanatlılar: Böceklerin kanatlı olanlarını içine alan alt sınıf. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfından, erginleri kanatlı, bazen kanatları ikincil olarak kaybolmuş, gelişmelerinde yan başkalaşım ya Devamını Oku

 • çift yumurta ikizleri: Bk. ayrı yumurta ikizleri İki veya daha fazla yumurtanın aynı anda veya kısa aralıklarla farklı spermatozoit tarafından döllenmesi sonucu oluşan ve genetik olarak farklı olan ikizler, ayrı yumurta ikizleri, dizigotik Devamını Oku

 • endopterigotlar: (Yun, endon: içerde, içinde; pterygion: küçük kanat) Böcekler sınıfında gelişimleri tüm başkalaşım şeklinde olanların yer aldığı alt grup. Holometabola. Böcekler sınıfında gelişmeleri tam başkalaşım biçiminde olanların yer aldığı alt grup, Devamını Oku

 • korista: Yemek borusunda mide mukozası parçası, dil kökünde tiroit bezi dokusu bulunması gibi embiroyonel bir gelişim bozukluğu olarak bir dokunun bulunmaması gereken yerde bulunması. Embriyonel gelişim bozukluğu olarak ait olduğu organ Devamını Oku

 • tüy bitleri: (Yun. mallos: yün; phagein: yemek) Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, kanatlılar (Pterygota) alt sınıfından, 6 mm kadar uzunlukta ve vücutları yassı, kanatları ikincil olarak körelmiş, gelişmelerinde başkalaşım görülmeyen, kuşların tüyleri, memelilerin kılları arasında yaşayan, tavuk biti (Goniocotes hologaster) türü iyi bilinen bir takım. Devamını Oku

 • hamartom: Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör. Normal yapılı dokuların yer olarak uygun olmayan lokalizasyonlarda bulunması sonucu oluşan tümör benzeri yapılış bozukluğu. Doku elemanlarının normal dışı dağılımı veya doku elemanlarından Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar