metilsiklohekzanol sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte metilsiklohekzanol kelimesinin manası:

 1. Formülü CH3C6H10OH olan, deterjan eldesinde kullanılan renksiz, yapışkan bir sıvı madde.

metilsiklohekzanol ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fosforik asit: Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C’de eriyen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit (H3PO4). Kimyasal formülü H3P04 olan, Devamını Oku

 • baryum asetat: Formülü Ba(CH3COO)2, mol kütlesi 393,13 g olan , beyaz prizma yapılı, ısıtılınca bozunan, suda çözünen, sülfat ve kromatların eldesinde kullanılan bir madde. Devamını Oku

 • eter: Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar. Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, lokman ruhu. Devamını Oku

 • kalsiyum klorür: Hidroklorik asidin kimyasal formülü CaCl2 olan kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış biçimi. Formülü CaCl2 olan, renksiz, son derece nem çekici bir toz madde. Suda ve alkolde çözünür. Betonda katkı maddesidir, Devamını Oku

 • sülfürik asit: Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C’de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı. Formülü H2SO4 olan, derişik asidin (%98’lik) yoğunluğu 1,84 g/mL olan, Devamını Oku

 • baryum tiyosiyanat: Formülü Ba(SCN)2.2H2O, mol kütlesi 289,5 g olan , renksiz kristal yapılı, suda çözünen, boyacılık ve fotoğrafçılıkta kullanılan bir madde. Devamını Oku

 • trilauril fosfit: Formülü (C12H25O)3P, yoğunluğu 0,866 g/mL, kırma indisi 1,456 olan, polimerlerde koruyucu olarak kullanılan, sağlığa az zararlı, yanıcı, renksiz sıvı bir madde. Devamını Oku

 • benzen monosülfonik asit: Formülü C6H5(SO3H), mol kütlesi 158,2 g olan , renksiz, suda çözünmeyen ve aminler için belirteç olarak kullanılan aromatik bir madde. Devamını Oku

 • amil asetat: Formülü CH3COOC5H11 olan, ilaç sanayii ve parfümeri haricinde endüstride çözücü olarak kullanılan, renksiz, yanıcı, suda az çözünen sıvı bir madde. Devamını Oku

 • kalsiyum nitrat: Formülü Ca(NO3)2 olan, gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılan , anhidrit yapıda tuz havadan nem kaparak çok kolay çözünen, renksiz, suda çözünen monoklinik kristalli bir tuz. Nitro kalsit. Devamını Oku

 • kadaverin: Bozulan besinlerde, özellikle etlerde bakterilere ait dekarboksilazların etkisiyle meydana gelen zehirli bir kimyasal madde. Formülü H2N(CH2)5NH2 olan , bitkisel ve hayvansal proteinlerin parçalanması ile oluşan ,zehir etkisi yüksek ,renksiz, sıvı Devamını Oku

 • çinko arsenit: Formülü Zn(AsO2)2 olan, suda çözünmeyen, asitlerde çözünen, yutulduğunda ve buharları solunduğunda oldukça sağlığa zararlı olan, böcek öldürücü ve ahşap koruyucu olarak kullanılan, renksiz toz bir madde. Devamını Oku

 • kuprit: Formülü Cu2O olan kırmızı bakır oksit. Nitrik ve derişik hidroklorik asitte çözünür. Bakır eldesinde kullanılır. Devamını Oku

 • formaldehit: Doymuş aldehitlerin ilk üyesi olan H-CHO formülündeki aldehit. Renkli film işleminde jelatini sertleştirmede kullanılan keskin kokulu, renksiz, suda çok kolay erir gaz, HCHO. Devamını Oku

 • kadmiyum asetat: Formülü Cd(OOCCH3)2.3H2O olan, sülfür, selenür ve tellürlerin kimyasal kontrolünde ve porselenlere yanar döner bir parlaklık vermekte kullanılan , suda ve alkolde çözünen, renksiz monoklinik kristaller oluşturan bir madde. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar