metinbilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte metinbilim kelimesinin manası:

 1. Yazınsal metnin toplumsal, imgesel vb. bakımından bilimsel olarak incelenmesi.

metinbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alan araştırması: Bir olayın veya durumun bilimsel amaçlarla yerinde incelenmesi. Toplumsal olguların örnekleme yoluyla incelenmesi yöntemi. Devamını Oku

 • masalcık: Toplumsal ve imgesel örgelerden oluşan, sanatsal biçime yönelik küçük masal türü. bk. toplumsal örge, imgesel örge. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • toplumsal kuram: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi… vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram. Devamını Oku

 • ecotoxicology: Ekotoksikoloji, zehirli maddelerin ve doğŸal ürünlerin insanlar bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkisinin bilimsel olarak incelenmesi, çevreye zararlı malzemeler araşŸtırmaları Devamını Oku

 • söylen örgesi: Söylenlere konu olan olayları oluşturan öğelerden her biri. bk. imgesel örge. krş. toplumsal örge. Devamını Oku

 • bildiri: Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat Örnek: Sonra elçiler için ikinci bir bildiri yazdık. F. R. Atay Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ. Devamını Oku

 • gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede Örnek: Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır. S. Birsel İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. Devamını Oku

 • ideoloji: Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü Örnek: Bir başka milletin ideolojisini benimsemenin, topyekûn intihar veya cinayetten başka bir şey olmadığından haberleri yok. S. Ayverdi Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, Devamını Oku

 • paradoks: Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce Örnek: Başından beri, çevremizde bize karşı bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak. A. İlhan Çelişki Devamını Oku

 • toplumsal düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. Devamını Oku

 • türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri: 1966 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca bilimsel alanda üstün başarı göstermiş kişilere verilen ödüller. Devamını Oku

 • aşama sırası: Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi. Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal teşkilatlanış biçimi, Devamını Oku

 • kobay: Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint domuzu (Cavia porcellus). Deney konusu. Devamını Oku

 • araştırma filmi: Herhangi bir bilimsel araştırmada alıcının salt bir kayıt aracı olarak kullanılmasıyla elde edilen film. Herhangi bir bilimsel araştırmada, alıcının bir araştırma aracı olarak kullanılması sonunda elde edilen film. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar