mezahibi erbaa sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mezahibi erbaa kelimesinin manası:

 1. Dört mezheb. (Bak: Mezheb) (Osmanlıca'da yazılışı: mezahib-i erbaa)

mezahibi erbaa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • telfiki mezahib: Dini bir mes’elede, hak mezheblerin aynı o mes’ele hakkındaki zıd görüşleri cem’etmekle bir mezheb yapmak. Bu zıd görüşlerle amel etmeyi caiz görür. Fukaha ise bu tarzı caiz görmemişlerdir.Tevhid-i mezahib ise: Hak mezheblerin mes’eleleri arasında, tercih yoluyla bazı mes’elelerini alıp bir mezheb yapmaktır. (Sadreddin Yüksel) (Osmanlıca’da yazılışı: telfik-i mezahib) Devamını Oku

 • eimmei erbaa: Dört imam. Müslümanların en büyük ve yüksek alimleri ve müctehidlerinden hak mezheb müessisleri olan ve ehl-i imana rehberlik eden büyük imamlar. İsimleri şöyle sıralanabilir: İmam A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: eimme-i erbaa) Devamını Oku

 • cihatı erbaa: Dört cihet. (Osmanlıca’da yazılışı: cihât-ı erbaa) Devamını Oku

 • hulefai erbaa: (Hulefa-i Raşidin) (Bak: Çar-yar) (Osmanlıca’da yazılışı: hulefâ-i erbaa) Devamını Oku

 • hulefai erbaa: (Hulefa-i Raşidin) (Bak: Çar-yar) (Osmanlıca’da yazılışı: hulefâ-i erbaa) Devamını Oku

 • hulefai erbaa: (Hulefa-i Raşidin) (Bak: Çar-yar) (Osmanlıca’da yazılışı: hulefâ-i erbaa) Devamını Oku

 • anasırı erbaa: Dört unsur: Toprak, hava, su, nur (veya ateş). (Osmanlıca’da yazılışı: anâsır-ı erbaa) Devamını Oku

 • ahlatı erbaa: Bedende bulunduğu varsayılan dört öğe. İnsan vücudunda varlığı kabul edilen dört unsur veya üsareler. (Osmanlıca’da yazılışı: ahlat-ı erbaa) Devamını Oku

 • leylei erbaa: Haftanın dördüncü gecesi olan çarşamba gecesi. (Osmanlıca’da yazılışı: leyle-i erbaa) Devamını Oku

 • leylei erbaa: Haftanın dördüncü gecesi olan çarşamba gecesi. (Osmanlıca’da yazılışı: leyle-i erbaa) Devamını Oku

 • aktabı erbaa: Ehl-I sünnet alimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler.(Seyyid Abdulkadir-i Geylani, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Ahmed-i Rufai, Seyyid İbrahim Desuki.) (Osmanlıca’da yazılışı: aktab-ı erbaa) Devamını Oku

 • çehar: Dört, erbaa. (Osmanlıca’da yazılışı: çehâr) Devamını Oku

 • hasanı basri: (Hi: 21-110) En ileri Tabiinden olup hadis ve fıkıhta büyük alimlerdendir. Basra’da medfundur. Mezheb sahibi bir müçtehiddir. Sahabe-i Kiram’dan 130 zat ile görüşmüş, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace kendisinden hadis nakletmişlerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: hasan-ı basri) Devamını Oku

 • erbaa: Dört. Devamını Oku

 • ahlatıerbaa: İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar