mezolekital yumurtalar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mezolekital yumurtalar kelimesinin manası:

 1. Vitellus adı da verilen lekitus maddesi eşit dağılım göstermeyen ovum. Bu gruba giren kurbağa yumurtalarında vitellus maddesi vejetatif yarıma yerleşmiştir.

mezolekital yumurtalar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karakurbağasıgiller: (Bufonidae), (Lât. bufo = kara kurbağası): Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının obruk-önlüler (Procoela) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Dişleri yoktur. Çok türü vardır. Bütün dünyaya yayılmışlardır. Yeşil kara kurbağası (Bufo viridis), haçlı kara kurbağası (B. calamita), dev kara kurbağası (B. marinus), bayağı kara kurbağası (B. vulgaris), beş-parmaklı kara kurbağası (Leptodactylus pentadactylus) türleri Devamını Oku

 • yumurta: Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi. Devamını Oku

 • iribaş: Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu. Kurbağa lârvalarına verilen özel ad. Tetari. Devamını Oku

 • agaçkurbağasıgiller: (Hylidae, Yun. hyle = ağaç, orman): Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının obruk-önlüler (Procoela) alt-takımına giren (bk.) bir familyası. Ağaçlarda yaşayan geniş bir grupdur. Ağaç kurbağası (Hyla arborea), keseli kurbağa (Nototrema marsupiatun) (bk.) iyi bilinen türleridir. Devamını Oku

 • makromer: (Yun. makros:büyük; meros: parça) Telolesital yumurtaların segmentasyonunda morula safhasında meydana gelen blâstomerlerden alt tarafta ve büyük olanları. Kurbağa gelişiminde animal yarımda dört adet büyük blastomer adı verilen hücrelerin oluşturduğu oluşum. Devamını Oku

 • petekli kurbağa: Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının,petekli kurbağagiller (Pipidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, erkek dişinin yumurtalarını, dişinin sırtındaki çukurlara tek tek yerleştiren, lârvaları burada gelişen, Surinam ve Brezilya’ da yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • alesital yumurta: (Yun. a: ..sız; lekithos: vitellus) Yok denecek kadar az bulunan vitellus maddesinin sitoplâzmanın her tarafına düzgün bir şekilde dağılmış bulunduğu yumurta tipi. İçinde vitellüs maddesi yok denecek kadar az olup Devamını Oku

 • yapı bölgesi: Bir kentte, ancak belli bir yapı sınıfına giren yapıların yapılmasına izin verilen bölge. bkz. yerleşme alanı. Devamını Oku

 • vitellüs bezi: (Lât. vitellus = vitellüs) Birçok yassıkurtlarda ve rotatorlarda, üreme organında bulunan ve yumurtalara besin maddesi sağlıyan bir çift bez. Devamını Oku

 • kurbağacık: Kurbağa yavrusu, küçük kurbağa. Küçük İngiliz anahtarı. Devamını Oku

 • epiboli: Kurbağa embriyosunun gelişimindeki ektodermal genişleme. Vejetatif yarım hızlı gelişme göstererek giriş yüzeyi primitif ektodemle döşenir. Devamını Oku

 • çamursalkurbağagiller: (Pelobatidae), (Yun. pelos= çamur, Yun.bates = basan): Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının kuralsız-obruklular (Anomocoela) alt-takımına giren (bk.) bir familyası. Kuzey Amerika, Avrupa, Batı Asya ve Yeni Ginede yaşarlar. Sarmısak kurbağası (Pelobates fuscus) türü iyi bilinir (bk.). Devamını Oku

 • kara kurbağası: Kurbağalardan, karalarda yaşayan, yumurtalarını suya bırakan amfibyum. Devamını Oku

 • karakurbağası: Kurbağalardan, karalarda yaşayan, yumurtalarını suya bırakan amfibyum. Devamını Oku

 • teker dili kurbağagiller: (Discoglossidae), (Yun. diskos = tekerlek, Yun.glossa = dil): Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının obruk-artlılar Opisthocoela) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Dilleri tekerlek biçiminde ve az hareketlidir. Eski Dünyada yaşarlar. Yazılı kurbağa (Discoglossus pictus) iyi bilinen türleridir (bk.). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar