mezomorf sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mezomorf kelimesinin manası:

 1. (Yun. mesos: orta; morphe: şekil) Yapı, şekil ve büyüklüğün normal olması.

mezomorf ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mezomorf stoma: (Yun. mesos: orta; morphe: şekil) Epidermis hücreleri ile stoma hücrelerinin aynı düzeyde olması. Devamını Oku

 • mezopodyum: (Yun. mesos: orta; pous: ayak) 1. Yaprak sapı. 2. Yumuşakçalarda ayağın orta kısmı. 3. Metakarpus, metatarsus. Devamını Oku

 • mezotoraks: (Yun. mesos: orta; thorax: göğüs) 1. Orta göğüs segmenti. 2. Böceklerde toraks bölgesinin üç segmentinin ortada olanı. Devamını Oku

 • mezokarp: (Yun. mesos: orta; karpos: meyve) Meyvenin çok tabakalı orta kısmı. Devamını Oku

 • atrezi: Kapalılık Normal olarak vücutta veya tüp biçimindeki organlarda bulunması gereken normal kanalların veya deliklerinin doğuştan tıkalı olması, kapalı olması veya bulunmaması. Devamını Oku

 • monomorfizm: (Yun. monos: tek; morphe: şekil) Bir böcek türünde ya da kolonisinde bütün bireylerin birbirine benzemesi. Devamını Oku

 • enantiyomorflar: (Yun. enantios: zıt; morphe: şekil) Ayna görüntüsü gibi, aynı fakat aksi pozda olanlar. Devamını Oku

 • ozmomorfoz: (Yun. osmos: sevk; morphe: şekil) Ozmotik basınçtaki değişme sebebiyle olan yapı ve şekildeki değişme. Devamını Oku

 • izomorfizm: Eş biçimlilik. (Yun. isos: eş; morphe: şekil) Farklı ırk ya da türlerin bireylerinin belirgin bir şekilde birbirine benzemesi. Devamını Oku

 • eşeysel iki renklilik: (Yun. dis: iki kere; morphe: şekil; chroma: renk) Hayvanlarda erkeklerin dişilerden daha koyu ve daha parlak renkte olması durumu. Eşeysel dikromatizm, seksüel dikromatizm. Aynı türün farklı eşeyleri arasındaki renk farklılığı, Devamını Oku

 • morfoloji: Yapı bilgisi, yapı bilimi. Biçim bilimi. Devamını Oku

 • mezotarsus: (Yun. mesos: orta; torsos: ayak tabanı) Böceklerde bacakların bir segmenti. Devamını Oku

 • mezoblastik: (Yun. mesos: orta; blastos: tomurcuk) Embriyonun mezoderminden meydana gelen. Devamını Oku

 • mezonotum: (Yun. mesos: orta; noton: geri) Böcek mezotoraksının (ikinci toraks segmenti) sırt bölgesi. Devamını Oku

 • bölünmüş kızgınlık: Kısrakta kızgınlık normal devam ederken, foliküler gelişme normal olmasına rağmen ortalarda kızgınlık belirtilerinin 1-2 gün kaybolup sonra tekrar başlaması, kesik kızgınlık, split östrüs. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar