mikobakteri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mikobakteri kelimesinin manası:

 1. Aerob, genellikle yavaş üreyen hafif eğri veya düz, bazen dallanma da gösterebilen, aside dirençli boyanma özeliğinde, tüberküloz ve lepraya neden olan birçok patojen tür içeren basil biçiminde bakteri cinsi.

mikobakteri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mycobacterium: Aerop, genellikle yavaş üreyen hafif eğri veya düz, bazen dallanma da gösterebilen çomak biçiminde bir bakteri cinsi. Devamını Oku

 • riketsiya: İnsanda ve hayvanlarda tifüs vb. ateşli hastalıklara yol açan, memeli hücreleri içinde yaşayan, küçük prokaryot parazit. Çubuk, yuvarlak veya çok biçimli, Rickettsiaceae ailesinde yer alan Gram negatif, zorunlu hücre içi Devamını Oku

 • Dientamoeba: Trichomonadida takımında, Parabasalidea alt takımında bulunan insan ve kimi maymun türlerinin kalın bağırsaklarında bulunan, 4-8 kromatin granülünden oluşan bir endozom ve desmozomla bağlanmış iki çekirdeğin bulunmasıyla ayırt edilen, genellikle patojen olmayan veya hafif patojen olan küçük bir protozoon cinsi. Devamını Oku

 • Coxiella: Genellikle Gram negatif, kısa çubuk veya bazen kok biçiminde, pire, bit, kene vb. kan emici hayvanlarda zorunlu hücre içi parazit Rickettsiaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Bacillus subtilis: Gıdalarda bozulmaya neden olan, Gram pozitif, çomak biçiminde, patojen olmayan bir bakteri. Devamını Oku

 • Clostridium perfringens: Doğada yaygın olarak bulunan ve insanlarda gıda zehirlenmesine neden olan, Gram pozitif, çubuk biçiminde anaerob bakteri. Anaerobik, Gram pozitif, spor oluşturan çomak biçiminde, mikroskop altında genellikle tek ve ikili olarak Devamını Oku

 • Clostridium perfringens: Doğada yaygın olarak bulunan ve insanlarda gıda zehirlenmesine neden olan, Gram pozitif, çubuk biçiminde anaerob bakteri. Anaerobik, Gram pozitif, spor oluşturan çomak biçiminde, mikroskop altında genellikle tek ve ikili olarak Devamını Oku

 • Clostridium perfringens: Doğada yaygın olarak bulunan ve insanlarda gıda zehirlenmesine neden olan, Gram pozitif, çubuk biçiminde anaerob bakteri. Anaerobik, Gram pozitif, spor oluşturan çomak biçiminde, mikroskop altında genellikle tek ve ikili olarak Devamını Oku

 • Aeromonas: Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik ve fermentatif, oksidaz ve katalaz pozitif, çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Gram negatif, çubuk biçiminde, genellikle hareketli, katalaz test pozitif, karbonhidratları fakültatif olarak parçalayan, Devamını Oku

 • listeria: Bazı yiyecekler üzerinde bulunan ve hastalığa sebep olan çubuk şeklinde, aerobik, gram pozitif bakteri. Gram pozitif, sporsuz, aerobik, isteğe bağlı anaerob, kısa zincirli kokobasil veya bazen filamentoz biçimli bakteri. Devamını Oku

 • brucella: Brusella. Aerob, gram negatif, basil veya kokobasil cinsi bir bakteri. Devamını Oku

 • bacillus: Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü Devamını Oku

 • kromofobi: Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği veya boyanmaya karşı direnç gösteriş h Devamını Oku

 • Halobacterium: Tuzlanmış ürünlerde pembe, turuncu veya kırmızı renkte pigment oluşturarak bozulmaya neden olan, Gram negatif, çomak biçiminde, yoğun sodyum klorür ortamında yaşayan bakteri cinsi, Halobacteria, Halobacter. Devamını Oku

 • Trypanosoma simiae: Doğu Afrika ve Doğu Zaire’de çeçe sinekleri ve bazen diğer kan emici sinekler tarafından taşınan, çeşitli evcil hayvanlarda nagana hastalığına neden olan, doğal rezervuarı yaban domuzları olan, develer için son derece öldürücü, keçiler için orta derecede patojen, sığır, at ve köpekler için ise patojen olmayan Salivaria grubundan Trypanosoma türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar