Mikoplazma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Mikoplazma kelimesinin manası:

 1. Hücre çeperi bulunmayan, çok pleomorf, bakteri filtrelerinden geçebilen Gram negatif, sporsuz, hareketsiz, genellikle fakültatif anaerob mikroorganizmalar.

Mikoplazma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Haemophilus piscium: Pasteurellaceae familyasına ait, Haemophilus cinsinde yer alan, gram negatif, hareketsiz, sporsuz, fakültatif anaerob, çomak içiminde bir bakteri. Devamını Oku

 • Aeromonas salmonicida: Vibrionaceae familyasına ait Aeromonas cinsi içinde yer alan, Gram negatif, fakültatif anaerob, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz ve çomak biçiminde bir bakteri. Devamını Oku

 • mikoplazma hastalıkları: Mikoplazma türü mikroorganizmaların oluşturduğu bir grup hastalık, mikoplazmozis. Etkenler çoğunlukla nemli mukoza yüzeylerinde, özellikle de üst solunum yollarında daima bulunur ve pnömonik akciğerin olağan fırsatçılarıdır. Devamını Oku

 • mikoplazma mastitisi: İneklerde Mycoplasma türleri tarafından oluşturulan, sürüde hızla yayılan, tüm meme loplarında yoğun granülosit eksudasyonu, alveoler ve kanal epitelinde hiperplaziyle birlikte çabuk gelişen bir agalaksiyle belirgin meme yangısı. Devamını Oku

 • Aeromonas hydrophila: Vibrionaceae familyasına ait Aeromonas cinsi içinde bulunan, Gram negatif, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, aerob veya fakültatif anaerob, asidorezistans olmayan çomak biçiminde bir bakteri. Devamını Oku

 • Aeromonas caviae: Vibrionaceae familyasına ait Aeromonas cinsi içinde bulunan, Gram negatif, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, aerob veya fakültatif anaerob, asidorezistans olmayan çomak biçiminde bir bakteri. Devamını Oku

 • Aeromonas sobria: Vibrionaceae familyasına ait Aeromonas cinsi içinde bulunan, Gram negatif, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, aerob veya fakültatif anaerob, asidorezistans olmayan çomak biçiminde bir bakteri. <l Devamını Oku

 • escherichia: Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketsiz veya hareketli, kısa çubuk biçiminde bakteri cinsi. İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında bulunan, Enterobacteriaceae ailesine ait Gram negatif bir bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Flexibacter maritimus: Cytophagaceae familyasına ait Flexibacter cinsinde yer alan, Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, flagellasız olmasına karşın nemli katı besi yerleri üzerinde kıvrılarak, bükülerek ve kayarak hareket eden, aerob veya fakültatif anaerob, çomak biçiminde bir bakteri. Devamını Oku

 • Cytophaga columnaris: Cytophagaceae familyasına ait Cytophaga cinsinde yer alan, Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, flagellasız olmasına karşın nemli katı besi yerleri üzerinde kıvrılarak, bükülerek ve kayarak hareket eden, aerob veya fakültatif anaerob, çomak biçiminde bir bakteri. Devamını Oku

 • Escherichia coli: İnsan ve sıcakkanlı hayvanların bağırsak florasında bulunan ve bazı suşları bağırsaklarda yangıya sebep olan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, kısa çomak biçiminde bakteri. İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında dominant Devamını Oku

 • Yersinia: Türleri doğal olarak dışkı, kanalizasyon suları ve toprakta bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, düz çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Doğal konakları hayvanlar olup insanlarda da ciddi Devamını Oku

 • erysipelothrix: Gram pozitif, sporsuz, isteğe bağlı anaerob, hareketsiz, zayıf fermentatif, ince uzun, hafif kıvrık çubuk biçiminde bakteri cinsi. Devamını Oku

 • salmonella: Bir bakteri türü. Türleri besin zehirlenmesine ve tifoya (S. typhi) sebep olan, genetik çalışmalarda kullanılan bir bakteri cinsi. Devamını Oku

 • Aeromonas: Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik ve fermentatif, oksidaz ve katalaz pozitif, çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Gram negatif, çubuk biçiminde, genellikle hareketli, katalaz test pozitif, karbonhidratları fakültatif olarak parçalayan, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar