mikrometre sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mikrometre kelimesinin manası:

 1. Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop vb. optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet.
 2. Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan alet.
 3. Mikron.
 4. Bk. miniölçer
 5. Bk. mikron
 6. Milimetrenin binde biri büyüklüğünde mikroskobik ölçü birimi, mikron. Kısaca
 7. Mikron.

mikrometre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mikron: Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, mikrometre. Milimetrenin binde biri büyüklüğünde mikroskobik ölçü birimi. Mikrometre. Devamını Oku

 • nanometre nm: (Yun. nanos: cüce; milium: dan; mikros: küçük) Mikroskopta ölçülen yapılar ve elektromanyetik dalga boyları için kullanılan bir ölçü birimi. Milimetrenin milyonda biri, mikronun binde biri, Angströmün on katına eş değer birim. Milimikron. Devamını Oku

 • nanometre, nm: Milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde mikroskobik ölçü birimi. Devamını Oku

 • helyograf: Güneş ışınlarından yararlanan optik telgraf aleti. Güneşten yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan alet. Devamını Oku

 • angström: Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi. Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılan uzunluk birimi (10 üzeri -8 cm) Devamını Oku

 • mikron m: Milimetrenin binde biri (1m =1/1000 mm) Devamını Oku

 • evren tozu: Uzaya serpilmiş, milimetrenin yüzde bini ile on binde biri arasındaki büyüklüklerde küçük parçacıklar. Uzaya serpilmiş, milimetrenin yüzde bini ile on binde biri arasındaki büyüklüklerde küçük parçacıklar. Devamını Oku

 • mikroskop: Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet. Bk. minigözler Devamını Oku

 • basınçölçer: Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre. Havayuvarı basıncını ölçen araç. bkz, havayuvarı basıncı. Devamını Oku

 • nemölçer: Havanın nem derecesini ölçmeye yarayan alet, higrometre. Havadaki nem tutarına ölçmeye yarayan aygıt. Devamını Oku

 • mikrotom: (Yun. mikros: küçük; tome: kesmek) Keskin bir metal bıçağı olan ve dokuyu mikroskopta inceleyebilmek için çok ince kesit almaya yarayan alet. Dokulardan mikroskobik muayene için, çelik bıçaklarla, ince kesitlerin hazırlanmasında Devamını Oku

 • mililitre: Bir litrenin binde birine eşit hacim ölçü birimi (ml). 1×10-3 L. Litrenin binde biri. Devamını Oku

 • altazimuth: Gökcisimlerinin açı ve yüksekliklerini ölçmeye yarayan ve biri yatay diğeri dikey iki tane dereceli dairesi olan bir alet. Gökcismi yükseklik ve açiölçeri Devamını Oku

 • basıölçer: Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre. Akışkanların basıncını ölçen araç. Devamını Oku

 • dürbün: Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet, bakaç. Gözetleme deliği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar