mikvel sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mikvel kelimesinin manası:

 1. Lisan. Dil.

mikvel ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • language: Dil, lisan Konuşma kabiliyeti Herhangi Devamını Oku

 • glot: Sonek lisan konuşabilen: tetraglot dört lisan bilen kimse. Devamını Oku

 • nahvı lisan: Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş manalı lisan. (Osmanlıca’da yazılışı: nahvî lisan) Devamını Oku

 • bilisanilarz: Arzın diliyle. Yeryüzünün lisan-ı haliyle. (Osmanlıca’da yazılışı: bi-lisan-il-arz) Devamını Oku

 • clean tongue: Temiz lisan, uygun ve nazik lisan Devamını Oku

 • lisanı nahvı: Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belagatlı dil.(…Amma nazariyat-ı diniyelerin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va’z ile o ihtiyaç mündefi’ olur. Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabinin camiiyyeti ve elfaz-ı Kur’aniyenin i’cazı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin Devamını Oku

 • language dil: Lisan Devamını Oku

 • language requirement: Lisan gerekliliği Devamını Oku

 • elsine: (Lisan. C.) Diller. Lisanlar. Devamını Oku

 • ukdei lisan: Kekelemek. (Osmanlıca’da yazılışı: ukde-i lisan) Devamını Oku

 • ukdei lisan: Kekelemek. (Osmanlıca’da yazılışı: ukde-i lisan) Devamını Oku

 • tartibi lisan: Güzel bir söz söyleyerek dili manen tatlılaştırma. (Osmanlıca’da yazılışı: tartib-i lisan) Devamını Oku

 • ıtlakı lisan: Ağzına geleni söylemek. Çok serbest ve kolay konuşmak. (Osmanlıca’da yazılışı: ıtlak-ı lisan) Devamını Oku

 • beyninde: Arasında Örnek: Bu ölçüler halk lisanında döner, halk beyninde görüşülür. B. Felek Devamını Oku

 • uzuv: Organ, üye. Unsur Örnek: Aruz, şiir lisanımızın vücudunda bel kemiği gibi esaslı bir uzuvdur. Y. K. Beyatlı Bk. organ Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar