mişatiye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mişatiye kelimesinin manası:

 1. Tarak kılıfı.

mişatiye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pekten: Tarak şeklinde herhangi bir yapı. Tarak. Bazı örümceklerde ses çıkarma organının bir parçası. Devamını Oku

 • scallop: Tarak kabuğu şeklinde yapmak, deniz kabuğu şeklinde süslemek, tarak kabuğunda fırınlamak Tarak (istiridye benzeri canlı, tarak kabuğŸu, deniz kabuğŸu şŸeklinde desen Devamını Oku

 • carder: Tarakçı, tarak makinesi, tarak tezgahı Devamını Oku

 • ktenoyit pul: (Yun. kteis: tarak; eidos: biçim) Bazı balıklarda tarak şeklinde çıkıntıları bulunan bir tip pul. Bazı balıklarda tarak biçiminde çıkıntıları bulunan bir tip pul. Devamını Oku

 • comber: Tarak, yün, keten vb’ni tarayan kimse; uzun ve tümsekli dalga Tarakçı; tarak makinesi; uzun ve tümsekli dalga Devamını Oku

 • dredger: Tarak makinesi, tarama dubası, tarak, taraklayan kimse, ağŸlı kepçe kullanan kimse, delikli serpme kutusu Devamını Oku

 • scollop: Tarak (istridye benzeri canlı), tarak kabuğu, deniz kabuğu Devamını Oku

 • ktenoforlar: (Yun. kteis: tarak; pherein: taşımak) Çok hücrelilerden (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) bölümüne giren, hem iki yanlı, hem de ışınsal bakışımlı, az çok elips biçiminde olan, saydam, er dişi, denizlerde yaşayan, çok yaygın olan, meridyonal dizilmiş sekiz tane tarak biçimindeki safihalar aracılığıyla hareket eden türlere sahip küçük bir filum. Venüs kemeri (Cestum veneris), hıyar medüzü (Beroe ovata) Devamını Oku

 • ligamenta metakarpea dorsalia: El tarak kemiklerinin dorsalindeki bağlar. El tarak kemiklerinin dorsalindeki bağlar. Dgr.: anat. ligamenta metacarpea dorsalia Devamını Oku

 • karbil aminler: -NC grubu içeren , renksiz zehirli ve ekserisi hoşa gitmeyen kokuya sahip , sulu etanol içinde AgCN ile alkil iyodürleri ısıtarak, etano KOH ile bir primer amini ısıtarak veya N- metilen amitlerden su uzaklaştırarak (POCl3) elde edilen düşük kaynama noktasına sahip sıvılar. İzonitriller. Devamını Oku

 • ktenidyum: (Yun. kteis: tarak; idion: küçültme eki) 1. Yumuşakçaların solunum organı. 2. Bazı böceklerde tarak teşkil eden dikenler dizisi. Yumuşakçaların solunum organı. Devamını Oku

 • ligamenta metakarpea plantaria: El tarak kemiklerinin plantarındaki bağlar. El tarak kemiklerinin plantarındaki bağlar. Dgr.: anat. ligamenta metacarpea palmaria Devamını Oku

 • ktenoforfar: (Ctenophora), (Yun. kteno=tarak, Yun. pherein = taşımak): Çokgözeli hayvanlardan söientereler (Coelenterata) bölümüne (bk.) giren küçük bir filum.Hem iki-yanlı, hem ışınsal bakışımlı olan azçok elips biçiminde, saydam, denizlerde yaşayan ve çok yaygın olan güzel hayvanlardır. Meridyonal dizilmiş 8 tane, tarak biçimindeki safihalar araciyle hareket ederler. Erdişidirler. Venüs kemeri (Cestum veneris), hıyar medüzü (Beroe ovata) iyi bilinen Devamını Oku

 • scallop shell: Tarak kabuğu, deniz kabuğu, tarak kabuğu şeklindeki kap Devamını Oku

 • pektinatus: Taraksı, tarak biçiminde olan. Taraksı, tarak biçiminde olan.Dgr.: anat. pectinatus Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar