miyoadenilat kinaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte miyoadenilat kinaz kelimesinin manası:

 1. Kaslarda bulunan, iki molekül ADP ve bir molekül Pi'den, bir molekül ATP ve AMP oluşumunu katalize eden enzim.

miyoadenilat kinaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. Devamını Oku

 • kreatin kinaz: Kas ve beyin dokusunda ATP ve kreatinden, kreatin fosfat ve ADP oluşturan veya bu reaksiyonu ters yönde katalize eden, magnezyumla aktive edilen, miyokard infarktüsü ve kas hastalıklarında serumda düzeyi yükselen transferaz sınıfından bir enzim, CK, CPK, kreatin fosfokinaz. Devamını Oku

 • desmolaz: Kolesterolden pregnenolon oluşumunu sağlayan, tüm steroit hormonların üretiminde hız sınırlayıcı basamağı katalize eden, mitokondrionda bulunan enzim. Devamını Oku

 • DNA helikaz: Kopyalanmadan önce bir DNA molekülündeki çift sarmalının her bir baz çiftinin birbirinden ayrılmasını katalize eden bir enzim. Devamını Oku

 • ligaz: İki farklı molekülü ya da aynı molekülün iki ucunu ATP’den ya da başka bir nükleosit trifosfattan sağladığı profosfat bağı (yüksek enerji bağı) ile hidroliz yoluyla birleştiren enzimler. Örnek: DNAligazlar, RNAligazlar gibi. Sentetaz. Devamını Oku

 • inorganik pirofosfataz: İnorganik pirofosfat molekülünün iki adet inorganik fosfata hidrolizini katalize eden hidrolaz sınıfından bir enzim, pirofosfataz. Devamını Oku

 • karboksilaz: Alfa-Keto asitlerden CO2 çıkmasına ve aldehitlerin oluşmasında etkili olan bitkilerde bulunan ve dekarboksilaz türü bir enzim. Bir substrata karboksil grubunun eklenmesini katalize eden ligaz sınıfından herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • sentaz: Bk. liyaz Nükleosit trifosfatları enerji kaynağı olarak kullanmayan ve moleküllerin birbirine bağlanması reaksiyonlarını katalize eden enzim. Devamını Oku

 • ürikaz: Karaciğerde bulunan ürik asidi allantoine katalize eden bakır içeren enzim, ürat oksidaz. Devamını Oku

 • UDP glukuronil transferaz: Karaciğer hücrelerinin mikrozomal fraksiyonunda bulunan ve glüküronik asitle birleşme olayını katalize eden enzim. Devamını Oku

 • UDP glukuronil transferaz: Karaciğer hücrelerinin mikrozomal fraksiyonunda bulunan ve glüküronik asitle birleşme olayını katalize eden enzim. Devamını Oku

 • hidrolaz: Hidrolizi katalizleyen herhangi bir enzim. Kimi bağların hidrolitik koparılmasını katalize eden enzim. Devamını Oku

 • polinükleotit kinaz: Atp’ den bir fosfat grubunu RNA’nın ya da DNA çift sarmalının 5′ ucuna ekleyen enzim. Devamını Oku

 • aldolaz: Glikoliz sırasında früktoz-1-6- difosfatın iki molekül gliseraldehit -3-fosfata parçalanmasını katalizleyen enzim. Glikolizis sırasında fruktoz-1, 6-difosfatın gliseraldehit-3-P ve dihidroksiaseton fosfata parçalanmasını katalize eden enzim, ALS. Devamını Oku

 • timidin kinaz tk: Timidinin, timidin monofosfata dönüşmesini katalizleyen ve somatik hücre genetiğinde işaretleyici olarak kullanılan bir enzim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar