mizenend sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mizenend kelimesinin manası:

 1. (f. Fiil) Söylüyorlar, vuruyorlar. " : Zeden" vurmak" masdarındandır. (Osmanlıca'da yazılışı: mi-zenend)

mizenend ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • harfi masdarı: Fiil manasında olan bir kelimeyi, masdar manasına çeviren harf. (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i masdarî) Devamını Oku

 • masdarı mimı: Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı mimî) Devamını Oku

 • masdarı mimı: Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı mimî) Devamını Oku

 • masdarı mimı: Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı mimî) Devamını Oku

 • harfi mezid: Arabçada masdar olan kelimeye harf ilavesi ile başka masdar yapılır. Bu ilave edilen harflere “Harf-i mezid” denir. Mesela: kelimesinde harf-i asli üçtür. $ (mükatebe) dendiği zaman, “Müfaale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir” denir. (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i mezid) Devamını Oku

 • masdarı merre: Fiilin bir defa yapıldığını belli eden masdar. Merre, kerre, lem’a, darbe gibi, “fa’le” vezninden gelen masdarlardır. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı merre) Devamını Oku

 • lazım fiil: Failin zatında kalan fiil. (Geldi, gitti, güldü gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: lâzım fiil (fiil-i lâzım)) Devamını Oku

 • geçişlilik ekleri: Geçişsiz fiilleri geçişli fiil, geçişli fiilleri de çift geçişli fiil yapan ekler. Ettirgen fiil çatıları yapan eklergeçişlilik ekleridir: Yürü-(geçişsiz fiil)’ten -(I)t-/-(U)t- fiilden fiil yapma ekiyle yürüt- (bir kimseyi, bir şeyi), düş- (geçişsiz fiil)’ten -(I)r-/-(U)r- ekiyle düşür-(geçişli fiil), sev-(geçişli fiil)’ten, -dir- ekiyle sevdir-(çift geçişli fiil) gibi. bk. ettirgenlik eki. Devamını Oku

 • hasılı bilmasdar: Hakiki müessirden hasıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Mesela: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hasıl olan ses çıkmak, hasıl-ı bilmasdır’dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hasıl-ı bilmasdar’dır. (Osmanlıca’da yazılışı: hâsıl-ı bilmasdar) Devamını Oku

 • mesihüd deccal: Deccal’a da bu isim verilmesinin bir sırrı şudur ki: Bir gözü silik, yani kör ve ayıplı olmasındandır. Sadece bu dünyayı görüp, ahireti görecek gözünün kör olmasındandır. (Osmanlıca’da yazılışı: mesih-üd deccal) Devamını Oku

 • masdarı calı: (Mec’ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilave edilerek yapılır. Mesela: İnsan: İnsaniyyet, Şair: Şairiyyet. Cahil: Cahiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-iden) eki getirilerek yapılır. Mesela: Cenk. den, Cengiden: Cenk etmek. Fehm. den, Fehmiden: Anlamak.Taleb. den, Talebiden: istemek. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı ca’lî) Devamını Oku

 • fili malum: Etken fiil. Öznesi yani, faili belli olan fiil. (Osmanlıca’da yazılışı: fi’l-i ma’lum) Devamını Oku

 • duayı fiilı: Fiil ile yapılan dua. Yani: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak. (Osmanlıca’da yazılışı: duâ-yı fiilî) Devamını Oku

 • cümlei fiiliye: Fiil ile başlayan arabça cümle. Fiil cümlesi. (Osmanlıca’da yazılışı: cümle-i fiiliye) Devamını Oku

 • fili mechul: Gr: Faili yani öznesi bilinmeyen fiil. Edilgen fiil. Mesela: Yazılmak, içilmek, vurulmak gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: fi’l-i mechul) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar