mızfar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mızfar kelimesinin manası:

 1. Zafer kazanan. Galib. olan. Asma çubuğuna sarmaşık gibi sarılan filiz.

mızfar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fethi mübin: Açık ve parlak zafer. Hakkı, batılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci ayetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manalardan biri: Sahih-i Buhari muhtasarının beyanına göre çok İslami fetihlerin Devamını Oku

 • muzaffer: Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu Örnek: Boş sokakta bir dakika evvelki mutena alayın hayalini heyecanlı ve muzaffer gözlerle takip ediyorlardı. H. E. Adıvar zafer, üstünlük kazanmış, üstün Zafer kazanmış, üstün. Devamını Oku

 • salkım: Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan meyve Örnek: Bunu görünce Behzat da iki salkım muzu oradakilere dağıtmış. M. Ş. Esendal Ana saptan çıkan yan çiçekleri sapları hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. Devamını Oku

 • pyrrhic victory: Görünüşteki zafer, gerçekte bir felaket olan zafer, büyük kayıplarla elde edilen zafer Devamını Oku

 • triumph: Zafer alayı Zafer, başarı, muvaffakiyet, galebe Devamını Oku

 • tomurcuk: Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. Çiçek açacak gonca Örnek: Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor. A. İlhan Bitkilerde büyümeyi sağlayan, çiçek ve yaprak gibi Devamını Oku

 • zafire: Zafer kazanan, üstün gelen. Devamını Oku

 • zafir: Zafer kazanan, üstün gelen. zafer kazanan, üstün gelen Devamını Oku

 • conquest: Fetih, zapt, fethedilen topraklar, zafer, fethetme, kalp kazanan kimse Fetih, zapt Devamını Oku

 • kopan: Zafer kazanan. İri kulaklı bir tür av köpeği. Devamını Oku

 • mütegalibe: Sıra ile birbirine galib gelen. Devamını Oku

 • hazim: zafer kazanan, galip, hazimete uğratan Basiretli, tedbirli. Devamını Oku

 • duhanı mübin: Aşikare duman. (Bu duhan hakkında iki tefsir rivayet olunmaktadır. Birisi: İbn-i Mesud Hazretlerinden mervi olduğuna göre; şiddetli açlık ve kaht seneleridir. Çünkü çok aç olan kimseye, gerek gözlerinin za’fından ve gerek çok kuraklık ve kahtlık senelerinde havanın fenalığından, sema dumanlı görünür. Bir de Arab, galib olan şerre, duhan tesmiye eder. Nitekim dumanlı hava tabirini biz Devamını Oku

 • istila: Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme Yayılma, kaplama, sarma, bürüme. Devamını Oku

 • convolvulus: Kahkahaçiçeği Sarmaşık gibi sarılan birkaç çeşit fidan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar