mızıkacı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mızıkacı kelimesinin manası:

 1. Bandocu.
 2. Armonika çalan kimse.

mızıkacı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • harmonica: Armonika, ağız mızıkası İrili ufaklı cam bardaklar veya madeni parçalardan meydana gelen bir çeşit çalgı . Devamını Oku

 • mızıka: Bando Örnek: Bu rolü, kız kıyafetine soktuğumuz bir mızıka neferine vermiştik. R. N. Güntekin Armonika. Devamını Oku

 • circumventer: Atlatan kimse; gerçeklerden kaçan kimse, yan çizen kimse; by-pass yapan kimse, dolambaçlı yollara sapan kimse; kuşŸatan kimse, çember içine alan kimse, çevreleyen kimse Devamını Oku

 • cupper: Hastadan kan alan kimse, kan alan kişŸi, diğŸerlerinden kan alan kimse (tıbbi prosedür olarak); çay fincanı, cuppa (İngiliz Argosu) Devamını Oku

 • bandsman: Bando sanatçısı, bandocu Devamını Oku

 • bandoculuk: Bandocu olma işi veya durumu. Devamını Oku

 • sniffer: Burnunu çeken kimse, burundan hava alan, burundan nefes alan; soluyarak uyuşŸturucu madde alan kimse; burun (Argo); belli bir maddenin varlığŸını saptamak için kullanılan cihaz Devamını Oku

 • annuitant: Yıllık taksit veya tahsisat alan kimse. Yıllık ödenek alan kimse, yıllık ödeme yapılan kimse Devamını Oku

 • mouth organ: Mızıka, armonika Devamını Oku

 • accordion akordoen: Armonika Devamını Oku

 • müşteri: Alıcı, hizmet gören ve karşılığında ücret ödeyen kimse Örnek: (berber) Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde. N. Cumalı Jüpiter. Bk. jüpiter Devamını Oku

 • shanghaier: Zapteden kimse; birşŸeyi zorla alan kimse; yakalayan kimse; yakalayıp ele geçiren kimse; ele geçiren kimse; kaçıran ve adamlarına uyuşŸturucu veren ve onları gemilerde hizmet etmeye zorlayan kimse (Denizcilik) Devamını Oku

 • communicant: Bilgi veren kimse, konuşan kimse Aşai Rabbaniyi (komünyon) alan veya almaya hakkı olan kilise üyesi. Devamını Oku

 • grantee: Yardım alan kimse, burslu öğŸrenci, hibe alan kimse, imtiyaz sahibi Devamını Oku

 • aşırmacı: Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz alan kimse. Başka bir yazarın eserinden konu veya biçim alan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar