modulate sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte modulate kelimesinin manası:

 1. Konuşma ve şarkı söylemede ses perdesini icabına göre değiştirmek
 2. Yumuşatmak, hafifleştirmek, tatlılaştırmak (ses)
 3. Makam ile söylemek
 4. Radyo modüle etmek
 5. Sesi ayarlamak, sesini değiştirmek, hafifleştirmek

modulate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • modulate to: modüle etmek,dalga uzunluğu ve frekansını değiştirmek,ayarlamak Devamını Oku

 • modulated: [modulate] sesi ayarlamak, sesini değiştirmek, hafifleştirmek Ayarlanmis Devamını Oku

 • soothe: Yatıştırmak, sakinleştirmek, dindirmek, teskin etmek Yatıştırmak, teskin etmek, yumuşatmak Devamını Oku

 • attemper: Yumuşatmak, tavlamak, yatıştırmak, teskin etmek, dindirmek, dengelemek (ısı) Mülayimleştirmek, yumu şatmak, sertligini gidermek Devamını Oku

 • tame: Evcilleştirmek, işlemek, ehlileştirmek, uslandırmak, yumuşatmak, ekmek, işlemek (toprak), cesaretini kırmak Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş, alıştırılmış Devamını Oku

 • smooth: Düzeltmek, düzleştirmek Kolaylaştırmak Tatlılaştırmak (ses) Devamını Oku

 • attack: Saldırmak, hücum etmek, girişmek, hamle yapmak; tecavüz etmek; çatmak, eleştirmek, uğraşmak, koyulmak, taarruz etmek; tutulmak, yakalanmak; aşındırmak; dil uzatmak Hücum etmek, saldırmak, vurmak, basmak, tecavüz etmek Devamını Oku

 • chasten: Yola getirmek, ıslah etmek, terbiye etmek; sadeleştirmek, basitleştirmek, yumuşatmak Islah etmek için cezalandırmak, uslandırmak, yola getirmek Devamını Oku

 • moderate: Ilımlı, mutedil Orta, ikisi ortası Devamını Oku

 • standardize: Belirli bir ölçüye uydurmak, standardize etmek, ayarlamak, normalleştirmek [standardize (Amer.) ] standartlaştırmak, tek tip yapmak, titre etmek, ayarlamak Devamını Oku

 • pitch: İnsan kulağının algıladığı biçimiyle herhangi bir notanın ses frekansı değeri. Zift, kara sakız Devamını Oku

 • speak: (spoke, eski spake: spoken) konuşmak, söz söylemek, konuşma yapmak, nutuk söylemek Bahsetmek, bahsini etmek, belirtmek, ifade etmek Devamını Oku

 • soften: Yumuşatmak, mülâyimleştirmek, gevşetmek Teskin etmek, yatıştırmak Devamını Oku

 • carlamak: Bağırarak konuşmak. Çok söylemek. Nara Devamını Oku

 • dulcify: Tatlılaştırmak, yumuşatmak Zevk vermek, hoşa gitmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar