monakson sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte monakson kelimesinin manası:

 1. (Yun. monos: tek; axon: eksen) Bir aksonlu sinir hücresi.

monakson ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nöron: Asıl hücre ile protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir hücresi. Bk. sinir hücresi Devamını Oku

 • interneuron: İnternöron, ara sinir hücresi, sadece başŸka sinir hücrelerine bağŸlanan sinir hücresi (Anatomi) Devamını Oku

 • aksoplazma: (Yun. axon: eksen; plasma: şekil) Nöroplazmanın akson içindeki devamına verilen ad. Sinir hücre gövdesini dolduran nöroplazmanın akson içerisindeki bölümü. Devamını Oku

 • akson: Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı. Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır. Devamını Oku

 • aksolemma: (Yun. axon: eksen; lemma: deri) Aksonun plâzma zarına verilen ad. Aksonun plazma zarı. Devamını Oku

 • binary nerve cell: bipolar sinir hücresi, iki uzantılı sinir hücresi, Devamını Oku

 • neurone: Nöron, sinir hücresi, sinir sisteminin temel işŸlevsel birimi (Anatomi) Devamını Oku

 • perikaryon: (Yun. peri: etrafında; karyon: çekirdek) 1. Nöron gövdesi; sinir hücresi sitoplazmasının çekirdek etrafında bulunan kısmı. 2. Yassı solucanların (Platyhelminthes) sinsityal tegümentinde birçok hücre gövdesinin, derinin çok alanda devamlı sitoplâzma uzantıları ile bağlı olduğu bölgeler. Devamını Oku

 • dendrit: Sinir hücresinin kısa olan uzantısı. Uyartıları (impuls) hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış sitoplâzmik uzantıları. Devamını Oku

 • sinir gözesi: (anlamdaş, sinir hücresi naron), Sinir siteminin yapı bakımından birlik meydana getiren; akson ve dendrit denen bütün uzantılariyle birlikte birsinir gözesi. Devamını Oku

 • akson tepesi: Sinir hücresi gövdesinden aksonun çıktığı, Nissl cisimciklerinin bulunmadığı, koni şeklindeki yükseklik. Aksonun uç kısmıyla miyelin kılıfın başlangıcı arasında, Nissl cisimcikleri ve Golgi kompleksi gibi organellerin yer almadığı koni biçimindeki bölge. Devamını Oku

 • nerve cell: Sinir hücresi Devamını Oku

 • mültipolar nöron: Bk. çok kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • ünipolar nöron: Bk. bir kutuplu sinir hücresi Devamını Oku

 • neuron: Anat Nöron, sinir hücresi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar