monetary fund sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte monetary fund kelimesinin manası:

 1. Sermaye

monetary fund ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anamal: Sermaye. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların bütünü, sermaye. Devamını Oku

 • müşteri sermayesi: Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı, firma imajı, marka değeri gibi işletmenin görünmeyen varlıklarından oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye, yapısal sermaye Devamını Oku

 • boş alan yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede yeni bir tesis kurma biçiminde fiziki sermaye stoğuna yaptığı katkı, diğer bir deyişle sabit sermaye yatırımı biçimindeki bir doğrudan yabancı sermaye yatırımı türü. Devamını Oku

 • capital adequacy ratio: (Ekonomi) sermaye yeterlilik rasyosu, bir finansal kuruluşŸun sermayesi ve onun yatırımları arasındaki oran (sermaye ve toplam varlıklar arasındaki oran yükseldikçe, sermaye daha yüksek güvenlik seviyesi sunar) Devamını Oku

 • başlangıç sermayesi: Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu en az çıkarılmış sermaye. Devamını Oku

 • flotation: Sermaye hareketi, sermaye edinme Şirket kurulması Devamını Oku

 • beşeri kaynak: Üretim sürecinde kullanılan üç faktörden biri olan emek. Bir ekonomideki işgücünün sahip olduğu yetenek ve nitelikler. krş. beşeri sermaye, beşeri sermaye yatırımı Devamını Oku

 • kaldıraç fiyat teklifi: Bir ele geçiricinin pay senedi yerine ödünç sermaye ihracıyla (riskli, çürük tahvil) finanse etmesi. Bu durum büyüyen firmanın sermaye kaldıracını arttıracaktır. Devamını Oku

 • fund: İ, f sermaye, mal, fon; stok; ser vet; ço para: f sermayeye tahvil etmek; eshama çevirmek; sermaye bulmak veya temin etmek funded debt birleştirilrrıiş dev let borçları mutual fund tic kendi hisse senetlerini satıp tedarik edilen para ile baş ka firmaların senetlerini alan anonim şirket raise funds para toplamak reserve fund tic ihtiyat sermayesi, ihtiyat Devamını Oku

 • bedelli sermaye artırımı: Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımları. Devamını Oku

 • yapısal sermaye: İşletme çalışanlarının verimliliğini destekleyen donanım, yazılım, veri tabanları, örgütsel yapı, patentler, markalar ve bunun gibi ögelerden oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye, müşteri sermayesi Devamını Oku

 • sermayenin derinleşmesi: Bir ekonomide çalışan kişi başına düşen sermaye miktarının artması, diğer bir deyişle işgücünün daha fazla sermaye malıyla donatılarak verimliliğinin artması. Devamını Oku

 • capitalization: [capitalization (Amer.) ] sermayeye katma, sermayelendirme, sermaye miktarı, işletme sermayesi, büyük harf kullanma Sermaye miktarı Devamını Oku

 • corpus: Külliyat, mecmua Esas Ana para, Devamını Oku

 • taşınmaz yatırım ortaklığı: Taşınmazlara, taşınmaza dayalı proje ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak etkinlikte bulunan bir sermaye piyasası kurumu ve özel bir portföy yönetim şirketi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar