monosomi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte monosomi kelimesinin manası:

 1. (Yun. monos: tek; soma: vücut) Diploit kromozom takımından bir tanesinin eksik olma durumu.

monosomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • monosomik: (Yun. monos: tek; soma: vücut) Diploit kromozom takırtımdan bir tane kromozomu eksik olan. Devamını Oku

 • anöploidi: (Yun. a: ..sız; eu: iyi; aploos: bir kat) Anaöploit olma durumu; haploit sayının katlarından az ya da fazla sayıda kromozom taşıma. Hücrede kromozom sayısının diploit sayının bir veya birden fazla, Devamını Oku

 • polizomi: (Yun. polys: çok; soma: vücut) Normal kromozom sayısına ek olarak bir ya da birkaç kromozoma sahip olma durumu. Devamını Oku

 • a kromozomu: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. Devamını Oku

 • polisomi: (Yun. polys: çok; soma: vücut) Normal kromozom sayısına ilâve olarak sadece bir ya da birkaç tane kromozoma daha sahip olma durumu. Devamını Oku

 • kromozom bozuklukları: (Yun. chroma: renk; soma: vücut; aberrare: sapmak) Genetik maddenin delesyonu, kopyalanması ya da yeniden düzenlenmesi esnasında ortaya çıkan kromozom içinde ya da kromozomlar arasındaki anormallikler. Kromozom aberasyonu, kromozom anormallikleri. Devamını Oku

 • asentrik kromozom: (Yun. a: …sız; kentron: merkez; chroma: renk; soma: vücut) Mitozda veya mayozda kutuplara göç edemeyen sentromersiz kromozom veya kromozom parçası. Akinetik kromozom. Devamını Oku

 • mitoz: Karyokinez. Hücre bölünmesi. Eşeysiz bölünme Devamını Oku

 • diploit: İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma. (Yun. diploos: iki kat; eidos: yapı, form) aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre ya da birey. Devamını Oku

 • diploitlik: Diploit olma durumu. Diploit olma durumu. Devamını Oku

 • b kromozomu: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Normal ya da A kromozomlarıyla çift oluşturmayan, düzensiz oldukları için Mendel tipi kalıtım göstermeyen, genellikle çiçekli bitkilerde görülen kromozomlar. Aksesuar kromozom, ilâve kromozom. Devamını Oku

 • eksiklik: Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakisa, fıkdan. Bk. istem fazlası Devamını Oku

 • mayoz: Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veya somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi. Redüksiyon bölünmesi, indirgeme bölünmesi. Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması Devamını Oku

 • monogenomik: (Yun. monos: tek; genos: oğul) Tek bir kromozom takımına sahip olan. Devamını Oku

 • otopoliploit: (Yun. autos: kendine; polys: çok; aploos: bir kat; eidos: şekil) İki homolog kromozom takımından fazla kromozom takımı taşıyan poliploit organizma olup kromozom takımlarının hepsi tek bir türden gelir. Otoploit. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar