morumtırak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte morumtırak kelimesinin manası:

 1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.
 2. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.
 3. Yalvaç, peygamber, resul, nebi.
 4. Morumsu.

morumtırak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • elçi: Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse. Devamını Oku

 • delege: Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse. Devamını Oku

 • çıngırakçı: Çıngırak yapan veya satan kimse. Devamını Oku

 • resul: Kendisine kitap indirilmiş, peygamber, yalvaç. Haberci. Devamını Oku

 • peygamber: İnsanlara Tanrı’nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi. allah tarafından kullarına haber götürmekle görevlendirilmiş seçkin insan. nebi, rasul. – yalnız peygamberlere mahsus bir Devamını Oku

 • bırak allahını seversen: Bir kimse veya nesnenin değersizliğini belirtmek için kullanılan bir söz. Devamını Oku

 • prophet: Hazreti muhammed Peygamber, nebi, resul Devamını Oku

 • çırak: Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse Örnek: Bu çocuğu sekiz yaşındayken, araba boyacısına çırak vermişler. S. F. Abasıyanık Dükkânda ayak işlerine bakan kimse Örnek: Ekseriya bahçıvan, uşak, bakkal çırağı ile karşılaşırdım. R. H. Karay Saray, daire vb. büyük yerlerde yıllarca hizmet ettikten sonra geçimi sağlanarak başka yerde yaşamasına izin verilen kimse. Devamını Oku

 • yerinde bırakılma: Belli bir süre için bir göreve atanmış olan devlet büyüklerinden beğenilenlerin bir ferman ya da menşur ile yerlerinde bırakılmaları işlemi. Devamını Oku

 • çırak okulları: Birtakım sanayi kurumlarının, çıraklık düzeyinde yeterli işçi gereksinmesini karşılamak amacıyle kendi kuruluşları içinde açtıkları meslek okullarına verilen ad. Devamını Oku

 • iş bırakımcı: İş bırakımı yapan kimse, grevci. Devamını Oku

 • işbırakımcı: İşbırakımı yapan kimse, grevci. Devamını Oku

 • rakım: Yükselti. Yazan, çizen (kimse). Devamını Oku

 • işbırakımı gözcüleri: İşbırakımı duyurusu yapan işçi örgütünün bu yasal uygulamaya uyulmasını sağlamak üzere zor kullanılmaksızın bu düzeydeki düşünü ve isteklerini yaygınlaştırmak ve üyelerinin aldıkları karara uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla iş yerinin giriş ve çıkış kapılarında görevlendirdikleri özel giysili en çok ikişer kişi. Devamını Oku

 • rakı meclisi: Rakı veya başka içki içilip yemekler, mezeler yiyerek vakit geçirilen, çalınıp söylenerek eğlenilen toplantı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar