müflis bezirgn eski defterleri karıştırır sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte müflis bezirgn eski defterleri karıştırır kelimesinin manası:

 1. 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

müflis bezirgn eski defterleri karıştırır ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • züğürt bezirgn eski defterleri karıştırır: 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar. Devamını Oku

 • eski göz ağrısı: Eski sevgili, ilk göz ağrısı Örnek: Niye buraya bu kadar kılıksız, üstelik de bir karış sakallı geldim. Bak eski göz ağrılarına rastlayacakmışız. H. Taner Devamını Oku

 • araştırıcı davranış: Araştıran canlıyı çevresinin uyarıcı yeni bölüm ve bölgelerine sürükleyen davranış dizisi. Belirli bir durumun özelliklerini eksiksiz olarak gözden geçirdikten sonra, ilişkili başka durumları kavramsal olarak inceleme. Devamını Oku

 • deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı: Yüksek orunlu kimselerle ilgisi olan durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdır. Yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar. Devamını Oku

 • a tipi yatırım fonu: Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu. Devamını Oku

 • tamah varken müflis acından ölür: Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi büyük kazanç hayaliyle geçinir. Devamını Oku

 • eylemde karşıt görünüm: Emir kipi dışındaki isteme kiplerinin, hikâye veya rivayet birleşik zamanlarından biriyle kullanılmasından doğan bazı durumlarda, olumlu çekimlerin olumsuz, olumsuz çekimlerin olumlu kavramlar vermesi. Dilek kipinin hikâyesinde: Gelseydi (gelmedi) , gelmeseydi (geldi) ; istek kipinin hikâyesinde: Geleydi (gelmedi) , gelmeyeydi (geldi) ; gereklik kipinin hikâyesinde: Gelmeliydi (gelmedi) , gelmemeliydi (geldi) ; dilek kipinin rivayetinde: Gelseymiş (gelmemiş) Devamını Oku

 • eski kimliğine bürünmek: Önceki düşüncelerine dönmek: “Unutmak istediğim eski kimliğime bürünüvermiştim.” -O. Pamuk. Devamını Oku

 • etki karışımı: (Deneysel tasarım) İşlem sayısının artması dolayısıyla bölüklerin büyümesi durumlarında, bu bölükleri küçültmek amacıyla, bazı etken ya da etkileşimlerin önemli görülmeyen bazı bölük etkileri ile karıştırılması durumu. Devamını Oku

 • müflisın: (Müflis. C.) Müflisler, iflas edip parasız kalmış olan kişiler. (Osmanlıca’da yazılışı: müflisîn) Devamını Oku

 • karşılaştırmalı basım: Bir kitabın, yazmalar, belgeler, daha önceki basımlar vb. gözden geçirilerek saptanan en doğru basımı. Devamını Oku

 • kar aktarımı: Bir ülkede yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri kârları yurtdışına çıkarması. Şirketlerin elde ettikleri kârı kâr payı olarak ortaklarına dağıtmamak için bilânçoları üzerinde değişikliğe giderek kârını yan Devamını Oku

 • türüm: Varlıkların oluşumu. Bütün var olanların Allah’tan, ondan hiçbir şey eksiltmeksizin çıkması. Devamını Oku

 • tümör baskılayıcı genler: Normal hücre çoğalmasında çok önemli rol oynayan ve hücre bölünmesini frenleyen kromozom bölümleri. Bu genlerin inaktivasyonu hücrenin çoğalmasını kontrol eden mekanizmanın bozulmasıyla, normal bir hücrenin kanser hücresine dönüşme riski artırır. Devamını Oku

 • istenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş: İstenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar