müfsidın sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte müfsidın kelimesinin manası:

 1. (Müfsid. C.) Bozanlar, ifsad edenler, müfsidler. Fesatlık yapanlar, ara açanlar. (Osmanlıca'da yazılışı: müfsidîn)

müfsidın ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • haşvi müfsid: Edb: İbarede yalnız kalabalık etmekle kalmayıp manayı da anlaşılmaz hale getiren söz. (Osmanlıca’da yazılışı: haşv-i müfsid) Devamını Oku

 • haşvi müfsid: Edb: İbarede yalnız kalabalık etmekle kalmayıp manayı da anlaşılmaz hale getiren söz. (Osmanlıca’da yazılışı: haşv-i müfsid) Devamını Oku

 • mütemerridın: (Mütemerrid. C.) Dikkafalık edenler, inatçılık yapanlar, direnenler. Mütemerridler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütemerridîn) Devamını Oku

 • müfsidi mide: Mideyi bozup ifsad eden. (Osmanlıca’da yazılışı: müfsid-i mi’de) Devamını Oku

 • mütecessisın: (Mütecessis. C.) Meraklılar. Tecessüs edenler. Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mütecessisîn) Devamını Oku

 • mücahidın: (Mücahid. C.) Mücahidler. Cihad edenler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çalışan, çarpışanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mücahidîn) Devamını Oku

 • müdavimın: (Müdavim. C.) Müdavimler. Bir yere devamlı olarak gidip gelenler. Bir yere devam edenler. Bir işe aralıksız olarak çalışanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: müdavimîn) Devamını Oku

 • mütehammilın: (Mütehammil. C.) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütehammilîn) Devamını Oku

 • mütereddidın: (Mütereddid. C.) Karar veremeyenler, tereddüt edenler, kararsız kişiler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütereddidîn) Devamını Oku

 • müteeddibın: (Müteeddib. C.) Utanç duyanlar, utananlar, haya edenler, edeblenenler. (Osmanlıca’da yazılışı: müteeddibîn) Devamını Oku

 • müteahhidın: (Müteahhid. C.) (Ahd. dan) Taahhüd edenler. İşi üzerine alan kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: müteahhidîn) Devamını Oku

 • mütekellifın: (Mütekellif. C.) Zahmetli, külfetli iş tutanlar, tekellüf edenler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütekellifîn) Devamını Oku

 • müdekkikın: (Müdekkik. C.) İnceden inceye araştıranlar, tedkik edenler. (Osmanlıca’da yazılışı: müdekkikîn) Devamını Oku

 • mütercimın: (Mütercim. C.) Tercüme edenler. Bir lisandan başka bir lisana çevirenler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütercimîn) Devamını Oku

 • mütecavizın: (Mütecaviz. C.) Tecavüz edenler, sarkıntılık eden kimseler, saldıranlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mütecavizîn) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar