muhatab sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte muhatab kelimesinin manası:

 1. Söyleyeni dinleyen. Kendisine hitab edilen.

muhatab ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • muhatab ittihaz etmek: Karşısındakilerini dinleyen. Devamını Oku

 • emmabadü: “Bundan sonra” manasına olup bir başlangıç hitabından sonra söylenir. Buna fasl-ı hitab denir. (Osmanlıca’da yazılışı: emmâ-ba’dü) Devamını Oku

 • auscultator: Steteskopla dinleyen, oskültasyon yapan, aletle vücudu dinleyen Devamını Oku

 • kelimullah: “Cenab-ı Hakk’ın hitab eylediği zat” (mealindedir). Hazret-i Musa’nın (A.S.) bir ünvanıdır. Çünkü O, Tur-u Sina’da Cenab-ı Hakk’ın kelamını, hitabını duymak mazhariyetine erişmiştir. Devamını Oku

 • kişi: İnsan, kimse, şahıs Örnek: Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık. M. Ş. Esendal Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Devamını Oku

 • wiretapper: Gizlice telefon dinleyen kimse, elektronik dinleme cihazı ile (özellikle belirli bir telefon hattı üzerinden yapılan) konuşŸmaları dinleyen kimse Devamını Oku

 • şahıs: Kimse, kişi, zat Örnek: Yazılarınız da, şahıslarınız da birbirine benzemez. P. Safa Kişi. Fiilin gösterdiği işin hangişahıs tarafından yapıldığını belirten dil bilgisi kategorisi. Kılışın, konuşanın ağzından ifade bulan biçimi 1.şahıs (geldim, yazıyorum vb.); Devamını Oku

 • dinleyici: Söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse Örnek: Belki hürmetlerini göstermek isteyen dinleyiciler ayağa kalkmak isteyeceklerdi. A. Ş. Hisar Kayıtlı olmadığı hâlde derslere dışarıdan devam eden kimse. Söylenen ya da çalınan şeyi dinleyen Devamını Oku

 • sami: Bu kola özgü olan. Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol. Devamını Oku

 • müfteraaleyh: Kendisine iftira edilen. (Osmanlıca’da yazılışı: müftera-aleyh) Devamını Oku

 • legatee: Kendisine vasiyet edilen kimse. Miras kalan mimse Devamını Oku

 • legatee: Kendisine vasiyet edilen kimse. Miras kalan mimse Devamını Oku

 • mutemedünaleyh: Kendisine itimad edilen ve güvenilen kimse. (Osmanlıca’da yazılışı: mu’temedün-aleyh) Devamını Oku

 • mumaileyh: Adı geçen, yukarıda anılan, sözü geçen kimse. (Mumaileyha) Kendisine işaret edilen. İsmi evvelce geçen. (Osmanlıca’da yazılışı: muma-ileyh) Devamını Oku

 • özel mudaraba: Kendisine teslim edilen sermayeyi bazı koşullar ve sınırlamalar altında vekil olarak işleten sermaye sahibi nezdindeki güvenilir kişi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar