muit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte muit kelimesinin manası:

 1. Okullarda çocukları çalıştırmakla görevli kimse, öğretmen yardımcısı.

muit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • disiplin kurulu: Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul. Orta dereceli okullar ile yüksek okullarda yönetmen başyardımcısının ya da yönetmen yardımcısının başkanlığı altında yönetmeliklerinde belirtilen sayı Devamını Oku

 • okul ruhbilimcisi: İlk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin ruhsal sorunlarını çözmek, okulda karşılaşılan önemli disiplin sorunlarında ilgililere yardım etmek ile görevli kimse. Devamını Oku

 • danışman: Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir. Belirli bir konuda bilgi ve uzmanlık sahibi olan, bilgi ve görüşlerinden yararlanmak üzere görevlendirilen kişi. Devamını Oku

 • türkçeci: Okullarda Türkçe dersi veren öğretmen. Türkçecilik ilkesini benimsemiş kimse. Devamını Oku

 • gözetimli oyun: Bütün çocukların tam ve eşit olarak katılmalarını sağlamak için bir öğretmen ya da yardımcısının gözetimi ve yönetimi altında oynanan oyun. Devamını Oku

 • bakanlık denetmeni: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar ile yüksek okullarda görevli öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını denetleyen, gerektiğinde resmî ya da özel eğitim ve öğretim kurumlarında bakan adına soruşturma ve inceleme yapan denetmen. Devamını Oku

 • yönetmen yardımcısı: Yönetmene her konuda yardımcı olmakla görevli kimse, reji asistanı. Bir izlencenin hazırlanmasında ve yayınında yönetmenin tüm işlerde yardımcılığını üstenen kimse. Devamını Oku

 • mubassır: Okullarda öğrencilerin durumu ile ilgilenen ve düzeni sağlamakla görevli kimse Devamını Oku

 • kurye: Genellikle elçilik postasını yerine ulaştırmakla görevli kimse. Posta, kargo, mektup vb. gönderileri alıcıya ulaştıran kimse. Devamını Oku

 • rehber öğretmen: Öğrencilerin özel durumlarıyla yakından ilgilenen ve öğrenciye, zorluklar karşısında yardımcı olan öğretmen. Bk. kılavuz öğretmen Devamını Oku

 • eğitmen: Eğitim işiyle uğraşan kimse. Kurs görerek köyde öğretmenlik yapan kimse, köy öğretmeni. Devamını Oku

 • muhtesip: İslam şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru. Esnaf ve zanaatçıların narhlara uyup uymadıklarını, kullandıkları ölçü araçlarını denetlemek ve suçlu görülenleri cezaya çarptırmakla yükümlü görevli. Devamını Oku

 • döl yatağı: Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, rahim, meşime. Uterus. Dişi üreme sisteminde, fetusu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli kas yapısında bir organdır. Devamını Oku

 • bakıcı: Bakma işiyle görevlendirilen kimse Örnek: Ustanın anası yatalak oldu, yanına başka bir bakıcı kocakarı tuttum. A. Gündüz Genellikle çocuk, yaşlı ve hastalara bakma işiyle görevli kimse. Yeme içme, barınma ve eğitim karşılığında bakıcılık Devamını Oku

 • almoner: Yardım dağıtan memur. Sosyal görevli, yardım dağıtan görevli Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar