münavebeli otlatma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte münavebeli otlatma kelimesinin manası:

 1. Nöbetleşe otlatma.

münavebeli otlatma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • agistment: Mera kiralama, (Artık kullanılmayan) ücret karşŸılığŸı hayvan otlatma; otlatma ücreti; hayvan besleme ve otlatma için yapılan resmi anlaşŸma Devamını Oku

 • nöbetleşe otlatma: Meraların otlatma kapasitesi birbirine eşit üç veya daha fazla bölmeye ayrılması ve bölmelerin birbirini izleyecek biçimde otlatılması, daha sonra ilk parselden başlanarak otlatmaya devam edilmesi, münavebeli otlatma. Devamını Oku

 • münavebeli: Sırayla, dönüşümlü, nöbetleşe. Devamını Oku

 • nöbetleşe: Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile Örnek: Şoföre lüzum yoktu, ikimiz nöbetleşe kullanırdık. R. H. Karay Devamını Oku

 • devamlı otlatma: Bir meranın otlatma mevsimi içerisinde aralıksız bir biçimde, mera bitkilerine dinlenme imkânı verilmeden hayvanların otlatılması. Devamını Oku

 • otlatma sistemi: Bir meradan beklenen en fazla yararı, özellikle bitki örtüsüne bir zarar vermeden elde etmek ve bununla birlikte meranın her tarafının aynı derecede otlatılmasını sağlamak için uygulanan bir otlatma planı. Devamını Oku

 • take turns: Nöbetleşmek, nöbetleşe yapmak Devamını Oku

 • rotation: Rotasyon, çevirme, devir, dönme, dönüş, sıra ile yapma, nöbetleşe yapma, deveran, nöbetleşme Çark gibi dönme, eksen üzerinde devretme, deveran Devamını Oku

 • ses nöbetleşmesi: Bir kelime kökündeki anlamı etkileyen veya etkilemeyen ses değişimi. Bu değişim ünlü nöbetleşmesi, ünsüz nöbetleşmesi biçiminde de görülür: Uyg. amrak/yamrak «sevgili», ayıg/ayag «fena, kötü», atlıg/atlag «adlı, ünlü», ıgla-/yugla-/ıkıla- «ağlamak, inlemek»; kaşg. imle-/yimle- «gözle işaret etmek», TT. el «yabancı» el/il “ülke, şehir, agaç/ayeç, ağar/ıgar “ağır”, de- / di- “söylemek”, yel / yil “rüzgar”, ut- / üt- Devamını Oku

 • münavebe ile: Nöbetleşe, nöbetle, sıra ile. Devamını Oku

 • münavebe: Nöbetleşme, keşikleme. Devamını Oku

 • nöbetleşme: Nöbetleşmek işi. Seslerin birbirinin yerine geçmesi olayı: Anadolu ağızları nöbet ~ löbet < Ar. nevbet; dönüm > dölüm, birāder > bilāder, rençper > leşber, öl-~el-, öldür-~eldür- (A. Caferoğlu, KD. Devamını Oku

 • münavebe tımarı: Birkaç kişiye ait olup, iyeleri nöbetleşe savaşa katılan bir tür timar. Devamını Oku

 • irtia: (Ra’y. den) Otlatma. Devamını Oku

 • alternative grazing: Alternatif otlatma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar