münavebeli ziraat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte münavebeli ziraat kelimesinin manası:

 1. Bk. almaşlı ekim

münavebeli ziraat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. Devamını Oku

 • rotation of crops: Almaşlı ekim Devamını Oku

 • yarı genel çekim: Toplu çekim ile genel çekim arasında yer alan çekim. Devamını Oku

 • çekimölçüm: Yerçekim alanının şiddetini inceleyen fizik dalı, yerçekimölçüm, gravimetri. Devamını Oku

 • çekim ölçeği: Konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boydaki çekimler dizisi. (Konuların çerçeveye oranla az ya da çok yer kaplamaları, konu ile alıcı arasındaki uzaklığa ya da kullanılan merceğe göre değişir. Konunun çerçevede en büyükten en küçüğe doğru kapladığı yer bakımındançekim ölçeği şu çekimlerden oluşur: ayrıntı çekimi, baş çekimi, omuz çekimi, göğüs çekimi, bel Devamını Oku

 • almaşım: Bazı dillerin şekillenişinde bir kelimedeki bir veya birkaç ses öğesinin uğradığı çeşitlenme, ki ABANIK ALMAŞIMI ( Al. consonantique ) ve AÇINIK ALMAŞIMZI ( Al. vocalique ) olmak üzere ikiye ayrılır. Açınıkalmaşımmın da şu çeşitleri var: AÇINIKLARDA NİCELİK, NİTELİK, RENK ve VURGU ALMAŞIMLARI (Al. (AL voc. de quantité, qualitative, de timbre, et d’accentuation ).Abanikalmaşımı çekimlerde gramatikal Devamını Oku

 • saçaklı boşalım: Bir iletken ile çevresi arasında yay boşalmasından daha düşük gerilimde oluşan boşalma durumu. Bir uçun içinde ışıklı boşalma ile kıvılcımlı boşalma arasında oluşan durum. Devamını Oku

 • hileli çekim: Bir varlık ya da devinimin gerçektekinden başka türlü görünmesi için o varlık ya da devinimin yalnız bir bölümünü alıp geri kalanını görüş alanında bırakan çekim. (Örnek: Yüksek bir yerden düşen kimseyi gösteren çekimde, bu kimsenin düşmeye başlamasını gösterip, alttaki ağı görüntü dışında bırakan çekim). Devamını Oku

 • kılavuz açıklama: Açıklamanın ses kuşağına alınmasına yardımcı olması için, filmin gösterilişi sırasında çekim çekim yapılan anlatım. Devamını Oku

 • devingen çekim: Alıcı devinimlerinin bol bol kullanıldığı çekim. Durgun çekimin karşıtı. İçinde devinimin, gerilimin, çatışmanın ağır bastığı çekim Devamını Oku

 • sessiz çekim: Sessiz olarak çevrilmiş çekim. İçinde ses bulunmayan çekim. Devamını Oku

 • bakteri sayımı: Gıda örneğinde mikroorganizmanın sayısını belirlemek amacıyla genel veya seçici besi yerine yapılan mikrobiyolojik ekim işlemi. Mikrobiyolojik ekim sonucu besi yerinde oluşan kolonilerin sayılması işlemi. Devamını Oku

 • capturing: [capture] ele geçirmek, zaptetmek, esir almak, ganimet almak, tutsak etmek, el koymak, almak; çekim alanına almak Yakalama, alma, ele geçirme, kavrama Devamını Oku

 • durgun çekim: Alıcı devinimlerinin az olduğu ya da hiç yer almadığı çekim. Devingen çekimin karşıtı. İçinde fazla devinim olmayan, gerilimsiz, çatışmasız, ağır gelişen çekim Devamını Oku

 • kara pazartesi: 28 Ekim 1929 ve 19 Ekim 1987 tarihlerinde Dow-Jones dizininde yaşanan en büyük iki düşüş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar