müsinaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte müsinaz kelimesinin manası:

 1. Müsini etkileyen lizozim gibi bir enzim.
 2. Müsini etkileyen lizozim gibi bir enzim.

müsinaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. Devamını Oku

 • indükleyici: Düzenleyici proteine bağlanarak gen kaydını başlatan küçük molekül. Özel bir enzimin sentezine sebep olan herhangi bir bileşik; özel bir genin ifadesine sebep olan herhangi fiziksel veya kimyasal uyarıcı. Embriyoda hücreler Devamını Oku

 • tiyamin difosfat: Metabolizmada pirüvik asidin oksidatif dekarboksilasyonla asetil koenzim A’ya dönüşümünü etkileyen bir ko-enzim. Devamını Oku

 • taşma proteinüri: Amilaz, lizozim gibi düşük molekül ağırlıklı plazma proteinlerinin plazmada çok fazla miktarda bulunması sonucu biçimlenen proteinüri. Devamını Oku

 • translokaz: Zar geçirgenlik engeline rağmen bir maddenin kolaylaştırılmış difuzyonuna aracılık eden herhangi bir enzim. Faktör G; protein sentezi sırasında peptidil tRNA’nın, ribozomun A yerinden P yerine geçişindeki GTP bağımlı yer değiştirmeyi Devamını Oku

 • tümör belirteçleri: Bir tümörün varlığı veya gelişimiyle ilgili olan hormon, enzim veya antijen gibi herhangi bir madde. Devamını Oku

 • paneth hücreleri: İnce bağırsak kıvrımlarının dip kısmında tek tabakalı silindirik epitel hücreleri arasında yer alan, kompleks protein ve polisakkarit sentezleyen, granüllerinde bakteri hücre duvarını sindiren lizozim bulunan, ekzokrin, seröz bez hücreleri. İnce Devamını Oku

 • alveoler makrofaj: Akciğer savunmasında önemli rol oynayan, kandaki monositlerden ve interstisyel makrofajlardan köken alan, sitoplazmalarında lizozim, asit fosfataz ve katepsin gibi hidrolazlar içeren, fagositoz yapan, lenfoid hücre grubu. Devamını Oku

 • giberellinler ga: Bitki büyümesini etkileyen bir grup madde. Bazı tohumlarda enzim sentezini uyararak diyapozu kıran, gelişmeyle ilgili pek çok etkisi bulunan doğal bitki büyüme hormonu. Devamını Oku

 • tray: Tepsi, tabla, sini Tepsi, sini Devamını Oku

 • muramidaz: Lizozim. Devamını Oku

 • affecting: Taklitçi, sahte tavırlı Etkileyen, tesir eden, müessir Devamını Oku

 • effector: Sese efekt veren cihazların genel adı. Etkileyen, etkileyen kimse veya şŸey, faaliyete geçiren şŸey Devamını Oku

 • hematic: Kanla ilgili, kan gibi, kanla dolu, kana ait, kanı etkileyen Kanla ilgili Devamını Oku

 • asit hidrolaz: Ph 5 civarındaki asit pH’da aktif olan bazı proteinazlar, fosfatazlar, nükleazlar, glikosidazlar, lipazlar gibi herhangi bir hidrolitik enzim. Genellikle pH:5 civarındaki asit ortamda etkin olan bazı proteinazlar, fosfatazlar, nükleazlar, glikozidazlar, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar