müşkilatı kuraniye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte müşkilatı kuraniye kelimesinin manası:

 1. Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen ayetler. (Osmanlıca'da yazılışı: müşkilat-ı kur'aniye)

müşkilatı kuraniye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • müşkilatı kuraniye: Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen ayetler. (Osmanlıca’da yazılışı: müşkilat-ı kur’aniye) Devamını Oku

 • halli müşkilat: Müşkilatın yenilmesi, zorlukların çözülmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: hall-i müşkilât) Devamını Oku

 • kasematı kuraniye: Kur’andaki ahitler, yeminler. (Osmanlıca’da yazılışı: kasemât-ı kur’aniye) Devamını Oku

 • hallalı müşkilat: Zorlukları yenen, müşkülatı halleden kimse. (Osmanlıca’da yazılışı: hallâl-ı müşkilât) Devamını Oku

 • teşkilat: Örgüt Örnek: Spor kulüplerinin teşkilatına ait izahatı ikimiz de unutmuştuk. R. N. Güntekin Tertipli ve düzenli çalışan birlik. (Osmanlıca’da yazılışı: teşkilât) Devamını Oku

 • müşkilat: Zorluklar, çetinlikler. Devamını Oku

 • teşkilatçılık: Teşkilat kurma işi Devamını Oku

 • ayatı kuraniye: Kur’anın ayetleri. (Osmanlıca’da yazılışı: âyât-ı kur’âniye) Devamını Oku

 • dünya fikrı mülkiyet teşkilatı: Bk. dünya düşünü iyeliği örgütü Devamını Oku

 • teşkilatçı: Teşkilatlanma işleriyle uğraşan, bu işlerde yeteneği olan kimse Örnek: Ümmi, fakat şiddetli bir teşkilatçı idi. F. R. Atay Devamını Oku

 • teşkilatı esasiye: Anayasa. Kanun-u esasi. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salahiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır. (Osmanlıca’da yazılışı: teşkilât-ı esasiye) Devamını Oku

 • deyim aktarımı: Aralarında uzaktan veya yakından ilgi bulunan iki şey arasında bir benzetme ilişkisi kurarak, bunlardan birinin adını, geçici olarak kendisine benzetilen diğer şeyin adı ile karşılama olayı: || Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa || Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa || Değil mi ortada bir sîne çarpıyor, yılmaz || Cihan yıkılsa emîn ol bu cephe sarsılmaz. (M. Devamını Oku

 • ünvanı mülahaza: Bir şeyin hakikatını bir derece düşünebilmek için olan isim, tabir ve vasıta.(Mi’raciyedeki maceralar, malumumuz olan manalarla, o kudsi ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler birer ünvan-ı mülahazadır; birer mirsad-ı tefekkürdür ve ulvi ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikına birer ihtardır. Ve kabil-i tabir olmayan bazı manalara birer kinayedir. Yoksa Devamını Oku

 • adliye teşkilatı: Yargı organları ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanın bütünü, adalet örgütü. Devamını Oku

 • belediye teşkilatı: Nüfusu iki binden fazla olan yerleşim yerlerinde hükûmet kararıyla kurulan, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye görevlilerinden oluşan kuruluş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar