mutagenesis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mutagenesis kelimesinin manası:

 1. Mutajenez, mutasyon oluşŸumu, genetik değŸişŸim başŸlatma

mutagenesis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mutagenic: Mutajenik, genetik mutasyona neden olan; mutajenle ilgili, genetik mutasyon ajanı ile ilgili Devamını Oku

 • mutationally: DeğŸişŸim ile, mutasyon aracılığŸı ile, genetik değŸişŸim ile karakterize edilen bir şŸekilde Devamını Oku

 • mutagenically: Mutajenik olarak, mutasyonların meydana gelmesi ile genetik mutasyon yaratarak Devamını Oku

 • indüklenmiş mutasyon: Deneysel veya kazayla oluşan dış faktörlerin neden olduğu genetik mutasyon. Devamını Oku

 • in vitro mutagenesis: İn vitro mutagenez Devamını Oku

 • supresor mutasyon: Bir mutasyonun fenotipik etkisini tersine çeviren ikinci bir mutasyon. Baskılayıcı mutasyon. Devamını Oku

 • değişinim: Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon. Bir organizmanın genetik unsurlarında görülen ani ve katılımsal değişim. Devamını Oku

 • baskılayıcı mutasyon: Bir mutasyonun fenotipe yansımasını kısmen veya tamamen maskeleyen fakat ilgili mutasyondan başka bir yerde oluşan mutasyon, supresor mutasyon. Devamını Oku

 • slowdown: Yavaşlama (bilhassa işçi işveren münasebetlerinde işi mahsustan yavaşlatma). Yavaşlatma, işi yavaşlatma, yavaşlama, ağırlaşma Devamını Oku

 • pozisyon etkisi: Genetik materyalin lokasyonunda bir değişikliğe neden olmadan bir genin ya da genetik bölgenin etkisi ile oluşan fenotipik değişiklik. Devamını Oku

 • genotip: Bir bireyin ya da bir hücrenin genetik içeriğinin tamamı veya bir kısmı. (Yun. genos: döl; typos: örnek) Bir organizmanın çevre faktörleri ile birlikte fenotipini tayin eden genetik yapısı. Devamını Oku

 • genetic defect: Genetik bozukluk, bir kimsenin genetik yapısına bağŸlı olan kusur Devamını Oku

 • genetically: Genetik olarak, genetik bakışŸ açısı ile, kalıtsal bir şŸekilde Devamını Oku

 • genotoxicology: Genotoksikoloji, genetik toksikoloji, canlı organizmaların DNA şŸeklinde taşŸıdıkları genetik bilgiye zarar verici kalıtsal değŸişŸikliklere yol açabilen kimyasal maddelerin bilimsel çalışŸması Devamını Oku

 • initialization: Baslangiç durumuna getirme (Amerikan İngilizcesi) bir şŸeyi başŸlangıçtaki değŸerine veya pozisyonuna getirme işŸi; bir bilgisayar diskini okuma veya yazma için hazırlama; bir sistem veya programı başŸlatma, bir yazılım veya donanımın Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar