mutajen sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mutajen kelimesinin manası:

 1. Gen değiştirici
 2. Bk. mutagen
 3. Dna'da değişikliklere neden olarak genetik mutasyonları artıran kimyasal veya fiziksel etken.

mutajen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • genotoxicology: Genotoksikoloji, genetik toksikoloji, canlı organizmaların DNA şŸeklinde taşŸıdıkları genetik bilgiye zarar verici kalıtsal değŸişŸikliklere yol açabilen kimyasal maddelerin bilimsel çalışŸması Devamını Oku

 • kirletici madde: Hava, su ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde istenmeyen değişikliklere yol açan, sağlığa, yaşama, insan aktivitelerine veya diğer canlı mikroorganizmalara zarar verebilen yabancı maddeler. Devamını Oku

 • mutagenically: Mutajenik olarak, mutasyonların meydana gelmesi ile genetik mutasyon yaratarak Devamını Oku

 • kalorimetre: Isıölçer. Bk. ısıölçer Kaloriölçer Devamını Oku

 • toksisite: Ağulayıcı etki Kimyasal veya fiziksel bir etkenin neden olduğu biyolojik zarar; bir kimyasal maddenin zarar verme kapasitesi. Devamını Oku

 • toksisite: Ağulayıcı etki Kimyasal veya fiziksel bir etkenin neden olduğu biyolojik zarar; bir kimyasal maddenin zarar verme kapasitesi. Devamını Oku

 • fizikokimya: Kimyasal olayları fiziksel yöntemlerle çözümleyen, fizik ve kimya konularını kapsayan bilim. Kimyasal olaylara eşlik eden fiziksel değişimleri ve bileşimle fiziksel özellikler arasındaki ilişkileri ele alan kimyanın bir dalı. Devamını Oku

 • bakterisit: Canlıların vücudunda veya laboratuvar deneylerinde bakterileri fiziksel, kimyasal etkiyle öldüren (etken). Bakterikıran Devamını Oku

 • stabiliser: Dengeleyici kimse veya şŸey; araçlarda görece büyük şŸok emici; (Havacılık) bir hava aracını dengeleyen kanat; (Denizcilik) rüzgarlı ve zor sularda geminin sallanmasını azaltan mekanik alet; (Kimya) durağŸan bir kimyasal olarak veya fiziksel durumda tutmak için başŸka bir maddeye ilave edilen kimyasal; belli tatlıların dağŸılmalarını engellemek amacıyla kullanılan katkı maddesi (örneğŸin jelatin) (stabilizer olarak da yazılır) Devamını Oku

 • entropi: İstatistik kurallarına göre yönlendirilen bir haber kaynağının haber içeriklerinin oranı. Bk. dağıntı Devamını Oku

 • ajan: Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci. Devamını Oku

 • sterilizasyon: Bir yaranın, bir maddenin, laboratuvar veya ameliyat alet ve araçlarının taşıdığı ferment ve mikropları yok etme. Mikropsuzlaştırma Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • retina atrofisi: Yaşlılık, beslenme yetersizlikleri, metabolik bozukluklar veya enfeksiyöz, kimyasal ve fiziksel ajanların neden olduğu zedelenmeler sonucunda pigmentli retina epitelinde dejenerasyon ve optik diskte oluşan atrofi, retina dejenerasyonu. Devamını Oku

 • mutant: Değişmiş gen Genetik materyalin değişmesi sebebiyle bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikler açısından ana babasından ya da bir önceki öncü hücreden farklı olan, mutasyona uğramış birey ya da hücre. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar