mutajenez sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mutajenez kelimesinin manası:

 1. Genetik mutasyonun indüklenmesi.

mutajenez ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • in vitro mutajenez: Dna molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullanılan tekniklerle istenen bir mutasyonun yapılması. Devamını Oku

 • pozisyon etkisi: Genetik materyalin lokasyonunda bir değişikliğe neden olmadan bir genin ya da genetik bölgenin etkisi ile oluşan fenotipik değişiklik. Devamını Oku

 • genotip: Bir bireyin ya da bir hücrenin genetik içeriğinin tamamı veya bir kısmı. (Yun. genos: döl; typos: örnek) Bir organizmanın çevre faktörleri ile birlikte fenotipini tayin eden genetik yapısı. Devamını Oku

 • genetic defect: Genetik bozukluk, bir kimsenin genetik yapısına bağŸlı olan kusur Devamını Oku

 • genetically: Genetik olarak, genetik bakışŸ açısı ile, kalıtsal bir şŸekilde Devamını Oku

 • genotoxicology: Genotoksikoloji, genetik toksikoloji, canlı organizmaların DNA şŸeklinde taşŸıdıkları genetik bilgiye zarar verici kalıtsal değŸişŸikliklere yol açabilen kimyasal maddelerin bilimsel çalışŸması Devamını Oku

 • in vitro mutagenez: Dna molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullanılan tekniklerle istenen bir mutasyonun yapılması. Devamını Oku

 • mutagenic: Mutajenik, genetik mutasyona neden olan; mutajenle ilgili, genetik mutasyon ajanı ile ilgili Devamını Oku

 • fenotip: Soyserim (Yun. phainein: gözükmek; typos: tip, şekil) Bir organizmanın genetik yapısıma bağlı olarak, dış etkenlerin de etkisiyle ortaya çıkan görünüşü. Devamını Oku

 • embriyonel biyopsi: Genetik veya cinsiyet belirlenmesi için embriyonun blastomer evresinde bir veya daha fazla hücrenin alınması işlemi. Genetik anormalliklerin tanı edilmesine imk Devamını Oku

 • e.coli: Küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik hastalık göstermeyen ve laboratuarda kolaylıkla üretilen bir cins bakteri. Bu sebeplerden dolayı genetik çalışmalarda yaygın biçimde kullanılır. Bk. Escherichia coli Devamını Oku

 • kalıtım bilimi: Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik. Kalıtım birimi olan genlerin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı. Genetik. Devamını Oku

 • electron drift: Elektron sürüklenmesi Devamını Oku

 • köklendirilmek: Köklenmesi sağlanmak. Devamını Oku

 • mutasyonizm: Değişinimcilik. Evrimde, yeni türlerin meydana gelmesi için mutasyonun önemli bir faktör olduğunun kabul edilmesi teorisi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar