mütecellidın sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mütecellidın kelimesinin manası:

 1. (Mütecellid. C.) Kahramanlar, yiğitler, celadet gösteren kahraman kimseler. (Osmanlıca'da yazılışı: mütecellidîn)

mütecellidın ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mütecellidın: (Mütecellid. C.) Kahramanlar, yiğitler, celadet gösteren kahraman kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütecellidîn) Devamını Oku

 • mütecellid: (C.: Mütecellidin) Kahramanlık ve celadet gösteren. Devamını Oku

 • kahramanan: (Kahraman. C.) f. Kahramanlar. Cesur kimseler, yiğitler. Devamını Oku

 • mütecellidane: Celadet ve kahramanlıkla. Yiğitlik göstererek. (Osmanlıca’da yazılışı: mütecellidâne) Devamını Oku

 • ikilemeli tamlama: İkileme biçimindeki sözcüklerden kurulan tamlama: Büyüklerin büyüğü, kahramanların kahramanı, güzeller güzeli, yiğitler yiğidi vb. Devamını Oku

 • ezmar: (Zimr. C.) Kahramanlar, yiğitler, bahadırlar. (Osmanlıca’da yazılışı: ezmâr) Devamını Oku

 • tamlamadan niteleme: Bazı belirtili veya belirtisiz tamlamaların sıfat görevinde kullanılması: Allah’ın belâsı iş, malın gözü adam, kahramanların kahramanı Fatih, el örgüsü ceket, mal canlısı kadın, dayak delisi çocuk, ömür törpüsü iş, baş belâsı adam, yiğitler yiğidi delikanlı vb. Devamını Oku

 • müminın: (Mü’min. C.) Mü’minler, iman etmiş kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: mü’minîn) Devamını Oku

 • müteveccihın: (Müteveccih. C.) Bir yana dönenler. Teveccüh edip yönelen kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: müteveccihîn) Devamını Oku

 • mücrimın: (Mücrim. C.) Mücrimler, suçlular. Cürüm işlemiş olan kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: mücrimîn) Devamını Oku

 • müşavirın: (Müşavir. C.) Müşavirler. Kendisine danışılan kişiler. İstişare edilen kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: müşavirîn) Devamını Oku

 • müteverrimın: (Müteverrim. C.) Veremliler. Verem hastalığına tutulmuş kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: müteverrimîn) Devamını Oku

 • müteahhidın: (Müteahhid. C.) (Ahd. dan) Taahhüd edenler. İşi üzerine alan kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: müteahhidîn) Devamını Oku

 • mühendisın: (Mühendis. C.) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: mühendisîn) Devamını Oku

 • mütecavizın: (Mütecaviz. C.) Tecavüz edenler, sarkıntılık eden kimseler, saldıranlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mütecavizîn) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar