mutlaka sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte mutlaka kelimesinin manası:

 1. Kesinlikle
  Örnek: Mutlaka sabırsızlığından kendi kendine soyunmaya girmiştir. Y. K. Karaosmanoğlu

mutlaka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • iarei mutlaka: Bir mülkün, bir eşyanın sahibi tarafından hiç bir şart ve kayda bağlı kalmayarak başka birine ödünç verilmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: iare-i mutlaka) Devamını Oku

 • ekseriyeti mutlaka: Yarımın bir fazlasıyla elde edilen ekseriyet, mutlak ekseriyet. (Osmanlıca’da yazılışı: ekseriyet-i mutlaka) Devamını Oku

 • uluhiyeti mutlaka: Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlahın mabud oluşu.(Evet, nev’-i beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtri gibi meşgul olması ve sair zihayatın belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların herbiri bir Ma’budiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre Devamını Oku

 • istiarei mutlaka: (Temlihiye veya tehekkümiye) Edb: Şaka, latife veya alayı içine alan bir istiaredir. Mesela: Tilkinin eşeğe “gelsem olmaz mı huzura, a benim aslanım” demesi gibi… (Edb.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: istiare-i mutlaka) Devamını Oku

 • absolutely mutlaka: Mutlak Devamını Oku

 • kıymet i mutlaka: Bk. salt değer Devamını Oku

 • kendinden: Kendi aklından, kendi kendine Örnek: Biliyor da mı söylüyor, yoksa kendinden mi uyduruyor? M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • söylenmek: Söyleme işi yapılmak Örnek: Suçluların ikisini de sağ bırakmayacağı söylenmekteydi. H. R. Gürpınar Kendi kendine konuşmak, kendi kendine bir şeyler söylemek. Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek Örnek: Benim kırdığımı anlayınca bana söylenmeye başladı. M. Ş. Esendal Sızlanmak, yakınmak. Devamını Oku

 • kendiliğinden: Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi Örnek: … birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış. A. H. Tanpınar İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit. İradesiz olarak gerçekleşen (hareket). Devamını Oku

 • kendince: Kendine göre, kendi bakımından Örnek: Emin Paşa konağı kendince Topkapı Sarayından bile zengin bir sanat ve irfan hazinesiydi. Y. Z. Ortaç Devamını Oku

 • öbür gün: Yarından sonraki gün Örnek: Annem öbür gün kendi kendine gidiyor. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • çatır çutur: Çatır çatır Örnek: Kapıya yüklenmiş ve çatır çutur kırarak içeriye girmiş. Y. K. Karaosmanoğlu Devamını Oku

 • vahim: Ağır, korkulu, çok tehlikeli Örnek: Siz sağlam bir vücutta mutlaka vahim bir illet bulmak hevesine düşmüşsünüz. Y. K. Karaosmanoğlu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar