müzmin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte müzmin kelimesinin manası:

 1. Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık), süreğen, iyileşmez, kalıcı, kronik
  Örnek: ... kadıncağızın müzmin romatizması vardı. H. Taner
 2. Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden
  Örnek: Genç kadınlara bakmak, bu adamda müzmin bir illetti. R. N. Güntekin
 3. Kronik.
 4. Eskimiş. Üzerinden zaman geçmiş. Zamanla yerleşmiş olan (hastalık).

müzmin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • müzmin enflasyon: Bk. kronik enflasyon Devamını Oku

 • müzmin bekar: Evlilik çağını geçmiş olup da henüz evlenmemiş olan kimse. Evlenme düşüncesi olmayan. Devamını Oku

 • süreğen: Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik. Uzun süreli olan (hastalık), müzmin, kronik, akut karşılığı. Devamını Oku

 • müzmin devamsızlık: Bk. sürekli işe gelmeme Devamını Oku

 • mazeretsiz müzmin devamsızlık: Bk. özürsüz sürekli işe gelmeme Devamını Oku

 • müzmin hum ma i merzagı: Bk. süregen sıtma Devamını Oku

 • hanım: Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan. Kadın, eş Örnek: Yok bizim hanım öyle değildir. M. Ş. Esendal Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın Devamını Oku

 • ömürlü: Ömrü uzun olan. Uzun süreli. Devamını Oku

 • münhasır: Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus Örnek: Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi. R. N. Güntekin Sınırlanmış, sınırlı. Devamını Oku

 • müdavim: Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli Örnek: Her kanepenin önünde ayrı ayrı durarak parkta müdavimleri selamlarlar. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • bunalım: Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz. Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, buhran, kriz Örnek: Bunalım anlarında insanın yüreğini, en ürkütücü olasılıklar yoklamaz mı? A. İlhan Ruhsal yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum Örnek: Zavallı Devamını Oku

 • kronik: Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname. Müzmin. Devamını Oku

 • süre aşımı: Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman. Devamını Oku

 • chronically: Müzmin olarak Kronik bir tarzda, kalıcı bir şŸekilde, uzun bir zaman dilimi için Devamını Oku

 • müdebbir: İşin arkasını ve sonunu düşünüp çare arayan, önlem alan Örnek: Bu kız, çocuk gibi görünürmüş, amma yüz yaşındaki bir ihtiyar kadar müdebbir ve ağırbaşlı imiş. R. N. Güntekin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar