myomesin filaments sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte myomesin filaments kelimesinin manası:

  1. Miyomesin filamanları

myomesin filaments ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • h bandı: Çizgili kasta, mikroskopla görülebilen, anizotrop bölgenin (A bandı) ortasındaki açık renkli bant. H diski. Enine çizgili kaslarda A bantlarının tam ortasındaki miyozin iplikçiklerinden oluşan ve elektron mikroskobunda parlak saydam biçimde Devamını Oku

  • M bandı: Sarkomerde bir bölge, H bandının merkezinde, miyozin filamanlarının birbirine bağlandığı yer. Devamını Oku

  • miyomesin filamanları: H bandının tam orta kısmında, miyozin flamanlarına sıkı bir biçimde bağlı kontraktil olmayan filamanlar. Devamını Oku

  • Z çizgisi: Çizgili kaslarda izotrop bantlarının tam ortasında koyu olarak görünen, aktin filamanlarının tutunduğu, kas ipliği boyunca ilerleyerek bir miyofibrili diğerine bağlayan band veya çizgi, Z bandı. Devamını Oku

  • miyoepiteliyal hücreler: Seröz ve müköz özellikteki bez epitel hücrelerinin bazal yüzleriyle bazal zarları arasında, kassel epitel hücreleri adı da verilen ve sitoplazmalarında kontraktil filamanlar bulunan yıldız biçiminde sitoplazmik uzantılara sahip hücreler. Meme bezi gibi bazı özel bezlerin sekretorik bölümlerinin çevresini kuşatarak salgının dışarı verilmesini sağlarlar. Devamını Oku

  • terminal ağ: Epitel hücrelerinin çizgili kenarları ya da silleri altında bir destek görevi yapan, hücrenin serbest yüzeyinin hemen altında görülen ince iplikler. Epitel hücrelerinin luminal yüzlerinde hücre zarının hemen altında, endoplazma retikulumu Devamını Oku

  • ara iplikçikler: Hücrelere hareketlilik kazandıran aktin ve miyozin iplikçikleri arasında bulunan, hareket olaylarına katılmayan, hücreleri destekleyerek birbirlerine bağlanmalarını sağlayan ve kontraktil iplikçiklere bağlantı yeri oluşturan iplikler, intermediyer filamanlar. Epitel hücrelerinde tonofilamanlar, sinir hücrelerinde nörofilamanlar, iskelet ve kalp kası tellerinde desmin iplikçikleriyle bağ dokuda bulunan vimentin iplikçikleri ara iplikçiklerdir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar