myosin flaments sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte myosin flaments kelimesinin manası:

 1. Miyozin filamentleri

myosin flaments ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • myosin: Biyokim Miyozin Devamını Oku

 • miyozin: Pek çok hücrede ve çizgili kasta bulunan, çizgili kasnı kalın ipliklerinin esas bileşeni olan, uzun iki iplik şeklinde, bir alfa heliks kuyruk, bir boyun ve ATPaz faaliyeti bulunan iki küresel baştan oluşan,miyozin I,miyozin II,miyozin V tipleri olan bir protein. Kalın iplik. Devamını Oku

 • kas ipliği: Kasın kasılmasını sağlayan ince iplikler (akün, troponin, tropomiyozin) ile kalın iplikler (miyozin). Miyofilâment. Çizgili kasta sarkomer denilen yapı birimleri içinde, ince ipliklerin kalın ipliklerin arasına girmesiyle kas kasılır, çıkmasıyla da kas gevşer. Devamını Oku

 • getirici branşiyal arterler: Balıklarda solungaç kemeri boyunca uzanan ventral aortadan kanı alarak solungaç filamentleri içerisindeki kılcal sisteme gönderen damarlar. Devamını Oku

 • M bandı: Sarkomerde bir bölge, H bandının merkezinde, miyozin filamanlarının birbirine bağlandığı yer. Devamını Oku

 • miyomesin filamanları: H bandının tam orta kısmında, miyozin flamanlarına sıkı bir biçimde bağlı kontraktil olmayan filamanlar. Devamını Oku

 • a bandı: (Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. Anizotropik bant. Devamını Oku

 • a bandı: (Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. Anizotropik bant. Devamını Oku

 • akto miyozin: (Yun. aktis = ışın, mys = kas): Kas tellerinin kimyasal yapısında bulunan ve miyozin ile aktinin birleşmesinden meydana gelen kasılma yeteneğine sahip kas proteini. Devamını Oku

 • rigor: Katılık Kas lifleri ATP ve fosforilkreatinden tamamen yoksun kaldıklarında aktin-miyozin bağlarının çözülmemesi sonucu kasların kasılı kalarak aşırı derecede sertleşmesi. Devamını Oku

 • kayan iplik modeli: Kasın kasılma mekanizmasını açıklayan model. Aktin ve miyozin iplikçiklerinin birbiri üzerinde kayması ile meydana gelen kısalma sonucu kas kasılması ya da gevşemesi. Devamını Oku

 • perisit: Bk. adventisya hücresi Kılcal damarlarda bulunan ve makrofajlara dönüşebilen hücre olarak da bilinen bağ doku kökenli, miyoepiteliyal, adventisyal hücre, perivasküler hücre. Perisitlerde; miyozin, aktin ve tropomiyozinin bulunması bu hücrelerin kasılma Devamını Oku

 • miyofibroblast: Bağ doku hücresi ve düz kas hücresinin kimi ortak yapısal özelliklerine sahip, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan iğsi hücre. Kasılma yeteneğinde olduğundan, geniş yüzeyli yaralarda yara yüzeyinin daralmasını önemli görev üstlenir. Devamını Oku

 • düz kas dokusu: Enlemesine çizgilenme göstermeyen, istem dışı görev yapan iğ veya mekik biçimli hücrelerden oluşan doku. Aktin ve miyozin iplikçikleri sarkoplazma içerisinde bir araya toplanmadığından iplikçikleri oluşturmazlar. Devamını Oku

 • ölüm katılığı: Ölümden 2-4 saat sonra başlayarak çizgili ve düz kaslarda geri dönüşümsüz sertlik, şişme, kasılma ve eklemlerin hareketsizliğiyle belirgin bir ölüm belgesi, rigor mortis, ölüm sertliği. ATP’nin tükenmesiyle aktin-miyozin kompleksinin çözülmesi için gerekli olan ATP bulunmayışıyla kas sürekli kasılı kalır. Daha sonra lizozomal enzimlerle proteinlerin yıkılması sonucu kaslarda katılık son bulur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar