n karbon atomu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte n karbon atomu kelimesinin manası:

 1. Omega karbon atomu.

n karbon atomu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • omega karbon atomu: Yağ asitlerinde karboksil grubundan en uzaktaki karbon atomu veya yağ asitlerinin metil grubu karbon atomu, n karbon atomu. Devamını Oku

 • asimetrik karbon atomu: Dört bağına da farklı atomun bağlandığı karbon atomu. Dört farklı kimyasal gruba bağlanan bir karbon atomu, şiral karbon, şiral merkez. Devamını Oku

 • omega carbon atom: Omega karbon atomu Devamını Oku

 • anomerik karbon atomu: Monosakkaritlerin karbonil karbon atomunun monosakkaritin kendi içinde bulunan veya bir başka alkole ait hidroksil grubuyla etkileşmesiyle oluşan glikozidik bağ sonucu asimetrik karbon atomuna dönüşen karbonil atomu. Devamını Oku

 • karbon anyonu: Negatif olarak yüklü bir karbon atomu. Negatif olarak yüklü bir karbon atomu, karbonyon, karbon eksini. Devamını Oku

 • şiral karbon: Asimetrik karbon atomu. Devamını Oku

 • karbon katyonu: Pozitif olarak yüklü bir karbon atomu, karbonyum. Devamını Oku

 • kiral karbon atom: Kendisine dört farklı grubun bağlandığı karbon atomu. Kiral karbonu olan moleküllerin ayna görüntüsü üstüste çakışmaz. Devamını Oku

 • carbon monoxide: Karbon monoksit, bir oksijen ve bir karbon atomu içeren gaz Devamını Oku

 • pentoz: Genel formülü (CH2O)5 olan herhangi bir nıonosakkarit. Arabinoz, riboz ve ksiloz gibi. Genel formülü (CH2O)5 olan, arabinoz ve ksilozda olduğu gibi 5 karbon atomu içeren monosakkarit yapısında bir şeker Devamını Oku

 • omega 3 yağ asitleri: Omega ucundan itibaren üçüncü karbon atomunda çift bağ içeren ve insan vücudunda sentezlenemeyen esansiyel yağ asidi. Devamını Oku

 • carbon atom: Karbon atomu Devamını Oku

 • keton: Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik. R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna Devamını Oku

 • asymmetric carbon atom: Asimetrik karbon atomu Devamını Oku

 • şiral merkez: Asimetrik karbon atomu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar