nasırlı cisimler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nasırlı cisimler kelimesinin manası:

 1. İnsanda ve yüksek memeli hayvanlarda ön-beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan büyük bağ.

nasırlı cisimler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nasırlı cisim: İnsanda ve yüksek memelilerde ön beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan büyük bağ. Devamını Oku

 • gırtlak: Soluk borusunun üst bölümü, ümük, imik, hançere Örnek: Gırtlak veremi midir nedir, çehresinde damla kan yok. S. M. Alus Yiyip içme. Ses rengi, yapısı. Devamını Oku

 • toksoplazmozis: Toxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı. Devamını Oku

 • riketsiya: İnsanda ve hayvanlarda tifüs vb. ateşli hastalıklara yol açan, memeli hücreleri içinde yaşayan, küçük prokaryot parazit. Çubuk, yuvarlak veya çok biçimli, Rickettsiaceae ailesinde yer alan Gram negatif, zorunlu hücre içi Devamını Oku

 • nasırlı: Nasırı olan, nasır bağlamış, nasırlaşmış Örnek: Beni yontan eller nasırlı … köylü elleriydi. B. R. Eyuboğlu Devamını Oku

 • nasırlı yayın: Doğal olarak Doğu Brezilya’da yaşayan, boyları 18 cm olabilen, vücudun üst kısmı koyu zeytin yeşilinden koyu yeşile kadar değişen renkte olan akvaryum balığı. Devamını Oku

 • ön beyin: (Yun. pro: önce; engkephalos: beyin) Omurgalı hayvanlarda embriyo gelişimi başlangıcında beynin ilk bölümü olup gelişme ilerledikçe içinde birinci ve ikinci beyin karıncıklarının yer aldığı, beyin yarım küreleri ile talamus ve hipotalamusu oluşturan yapı. Prozensefalon. Devamını Oku

 • ağaçlı çayırlık: Dönencelerarası kuşakta, eşlek ormanı ile sıcak bozkırlar arasında yer alan, yüksek boylu otlarla ağaçların birbirine karıştığı bitkisel örtü türü. Devamını Oku

 • duyu kılları: Memeli hayvanlarda tek veya gruplar hâlinde bulunan, uzunca ve örtü kıllarından daha sert olan, dokunma organı olarak çalışan kıllar, pili taktiles. Memeli hayvanlarda tek veya gruplar h Devamını Oku

 • anayol: Birçok yolu besleyen ve birbirine bağlayan, kentlerin yüksek yoğunluk bölgelerinden geçen, kavşakları olan ve kent özeğini yörekentlere bağlayan yol. Devamını Oku

 • dna ligaz: Deoksiribonükleik asit dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim. İki DNA tek zincirini 3′-hidroksil ve 5′-fosfat grubundan fosfodiester bağıyla birbirine bağlayan ayrıca çift sarmallı DNA’daki kopuk tek zinciri de birbirine bağlayabilen Devamını Oku

 • kafatası: İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü, kafa içi. Omurgalılarda beyni içine alan baş bölgesinin sert kemik ya da kıkırdaksı kısmı. Devamını Oku

 • ovulasyon senkronizasyonu: Hayvanlarda daha yüksek oranda gebelik elde etmeyi amaçlayan, çeşitli hormonlar kullanılarak yumurtlama zamanlarının istenen zamana ayarlanması. Bu işlem hayvanlarda tek tek yapılabileceği gibi çoğunlukla ov-sync, heat sync, presync, co-sync olarak bilinen yöntemlerde de yapılır. Devamını Oku

 • doruk çizgisi: Yüksek dağlarda, doruk uçlarını birbirine bağlayan ve bitişik iki aklanı ayıran sınır. Yüksek dağlarda, doruk uçlarını birbirine bağlayan ve bitişik iki aklanı ayıran sınır. Devamını Oku

 • ependim hücreleri: (Yun. ependyma: dış elbise; neuron: sinir; glia: zamk) Beyin ve omurilik boşluğunu saran silli hücreler. Nöral tüp oluşumu sırasında meydana gelen epitel hücre karakterinde, serebrospinal (beyin, omurilik) sıvı içinde yer alan, silleriyle beyin omurilik sıvısının hareketini sağlayan hücreler. Nörogliya hücreleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar