natremi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte natremi kelimesinin manası:

 1. Kan sodyum düzeyi.
 2. Hipernatremi.

natremi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sodyum fosfat: Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4). Mono sodyum fosfat, di sodyum fosfat ve tri sodyum fosfat olmak üzere üç formu olan sodyum kaynağı. Devamını Oku

 • hypernatremia: Hipernatremi Devamını Oku

 • na: Sodyum elementinin simgesi. Bk. noradrenalin Devamını Oku

 • hayat standardı: Bir toplumda bireylerin mal ve hizmetlerden yararlanabilme, gereksinimlerini karşılayabilme düzeyi. Toplumun ya da toplumu oluşturan grup ve kişilerin, mal ve hizmet tüketimleriyle belirlenen iktisadi gönenç düzeyi. Devamını Oku

 • tuzlu su: Sodyum klorür gibi tuzlarla doygun hale getirilmiş su. Soğutma sistemlerinde kullanılan sodyum, magnezyum veya kalsiyum klorürlerinin çözeltileri için kullanılan genel terim. Devamını Oku

 • tiyo: Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır. Devamını Oku

 • FehlingB çözeltisi: Sodyum hidroksitin % 10’luk solüsyonu ile hazırlanmış % 35’lik sodyum potasyum tartarat, Fehling II çözeltisi. Devamını Oku

 • hiposülfit süreci: Kavrulmuş cevherlerin sodyum ditiyonit çözeltisi ile özütlenmesi ve gümüşün sodyum sülfitle çöktürülmesi süreci. Devamını Oku

 • mavileştirme tuzu: Çelik yüzeylere, mavi bir görünüş kazandırmak amacıyle kullanılan sodyum hidroksit, sodyum nitrat tuzları karışımı. Devamını Oku

 • Benedict çözeltisi: İndirgen şeker tayin etmek için kullanılan sodyum sitrat, sodyum karbonat ve bakır sülfattan meydana gelen bir çözelti. Devamını Oku

 • karboksimetil selüloz: Sodyumkloro etanol ile alkali selülozun reaksiyonu sonucu selülozun bazı hidroksil gruplarının -OCH2COOH ile yerdeğiştidiği selüloz eteri. Diğer metal tuzları suda çözünmediği halde sodyum ve potasyum tuzları suda çözünür. Sodyum tuzları gıdasal ürünlere koyulaştırıcı (E466) olarak, kolloit koruyucusu ve sentetik deterjanlara katkı maddesi olarak eklenir. Devamını Oku

 • boraks: Yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzu. Na2B4O7.10 H2O; doğal sodyum borat. (Cam, emaye, çömlekçilik ürünleri, temizleyiciler, roket yakıtları ve böcek öldürücülerin yapımında kullanılır.) Devamını Oku

 • naoh: Sodyum hidroksit, asitleri nötralize etmek ve sodyum tuzları elde etmek için kullanılan çok yakıcı alkali Devamını Oku

 • naoh: Sodyum hidroksit, asitleri nötralize etmek ve sodyum tuzları elde etmek için kullanılan çok yakıcı alkali Devamını Oku

 • hayem çözeltisi: Kanın mikroskopik analizinde kullanılan ve 5 kısım sodyum sülfat, 1 kısım sodyum klorür, 0,5 kısım civa(II)klorür, 200 kısım sudan oluşan bir çözelti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar