natron sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte natron kelimesinin manası:

 1. Hidratlı doğal sodyum karbonat.
 2. Na2Co
 3. 10 H2O bileşiğine verilen ad.
 4. Mısır çöllerinden elde edilen sodyumun adının bu mineralden (natrium) geldiği doğal sodyum karbonat mineraline verilen ad.

natron ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karboksimetil selüloz: Sodyumkloro etanol ile alkali selülozun reaksiyonu sonucu selülozun bazı hidroksil gruplarının -OCH2COOH ile yerdeğiştidiği selüloz eteri. Diğer metal tuzları suda çözünmediği halde sodyum ve potasyum tuzları suda çözünür. Sodyum tuzları gıdasal ürünlere koyulaştırıcı (E466) olarak, kolloit koruyucusu ve sentetik deterjanlara katkı maddesi olarak eklenir. Devamını Oku

 • tiyo: Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır. Devamını Oku

 • briket: Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi. Devamını Oku

 • çamaşır sodası: Beyaz çamaşırların yoğun veya asitli kirlerini eritmek için kullanılan sodyum karbonat. Genel olarak temizlik amacıyla kullanılan bir bileşik. Uygulama çözeltilerine % 0. 5 oranında sodyum hidroksit katılmasıyla hazırlanan karışım tüm Devamını Oku

 • baking soda: Kabartma tozu, sodyum karbonat, karbonat (pişŸirme ilaç vs’de kullanılan beyaz toz) Devamını Oku

 • zeolit: Genel olarak formülü Na2O.Al2O3.SiO2.xH2O şeklinde veya sentetik iyon-değiştirici reçine olan, su yumuşatılması işleminde kullanılan, sodyum ve potasyum bileşiklerine bağlı olarak sert sudaki kalsiyum ve magnezyumun katyonik değişimiyle yararlı görülen, doğal zeolitlerin analsit, çabazit, helendit, natrolit, stilbit ve tomsonit halinde bulunan, aluminyum ve sodyum ve/veya kalsiyumlu doğal bir silikat. Devamını Oku

 • haşhaş: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Papaver somniferum). Kapsülünden afyon elde edilen bitki. Devamını Oku

 • Benedict çözeltisi: İndirgen şeker tayin etmek için kullanılan sodyum sitrat, sodyum karbonat ve bakır sülfattan meydana gelen bir çözelti. Devamını Oku

 • kireç taşı: Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kils. Yapısında % 93 oranında kalsiyum karbonat ve % 33 den daha az kalsiyum içermemesi gereken kalsiyum kaynağı. Devamını Oku

 • hidrokarbonat: Hidratlı bazik karbonat. Devamını Oku

 • magnezyum klorür: Hidratlı billurlar vererek billurlaşan deniz suyunun damıtılmasıyla elde edilen madde, MgCl2. Devamını Oku

 • kayaç: Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, porfir. Yerkabuğunu, katmanlar ya da yığınlar durumunda oluşturan, ayrımlı bileşim ve oluşumdaki katı özdeklerin tümüne Devamını Oku

 • aluminat: Aluminyum hidroksitten oluşan suda çözünen [Al(OH)5]2-, [Al(OH)6]3- iyonları ve oksitlerin eritilmesiyle elde edilen aluminat AlO33- ve AlO2- (meta aluminat) iyonlarını içeren bileşiklerin genel adı. Doğada MAl2O4 formüllü aluminatlar yaygındır, örneğin MgAl2O4 (spinel). Çözünür aluminatlar, örneğin NaAlO2 sodyum hidroksitin aluminyum hidroksite etkisi ile, çözünmeyen aluminatlar uygun metal oksitleri ve aluminyum oksit karışımlarının eritilmesi ile elde edilirler. Devamını Oku

 • kaliborit: Hidratlı doğal sodyum ve magnezyum boratı. Devamını Oku

 • viskoz süreci: Odun hamurunun %17-20’lik kostik sodayla işlenmesi, fazla sıvının giderilmesi için elde edilen alkali selülozun preslenmesi, elde edilen beta ve gama selülozların yaşlanmaya bırakılması, daha sonra karbon disülfür ve sodyum hidroksitle işlenerek turuncu renkte ve koyu kıvamdaki selüloz ksantat çözeltisinin süzülmesinden sonra viskoz çözeltinin sodyum ve çinko sülfat gibi çeşitli tuzları ve sülfürik asiti içeren bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar