nazarı sanatperverane sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nazarı sanatperverane kelimesinin manası:

 1. San'atkarane bakış. (Osmanlıca'da yazılışı: nazar-ı san'at-perverane)

nazarı sanatperverane ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nazarı haram: Haram nazar. Namahremlere bakmak. (Bir genç hafız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: “Bende unutkanlık hastalığı tezayüd ediyor, ne yapayım?” Dedim: Mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünki rivayet var. İmam-ı Şafii’nin (R.A.) dediği gibi: Haram nazar, nisyan verir. Evet, ehl-i İslamda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, vücudunda su’-i istimalat ile israfa girer. Haftada Devamını Oku

 • matmahı nazar: Hırsla bakılan şey. (Osmanlıca’da yazılışı: matmah-ı nazar) Devamını Oku

 • hisabı nazarı: Mat: Teorik hesap. (Osmanlıca’da yazılışı: hisab-ı nazarî) Devamını Oku

 • hadidün nazar: Görüşü keskin olan. (Osmanlıca’da yazılışı: hadid-ün nazar) Devamını Oku

 • nazar boncuğu: Nazar değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu. Eşi benzeri olmayan, tek. Devamını Oku

 • sanatperverane: San’atkarcasına, san’atkarlığına çok kıymet vererek. (Osmanlıca’da yazılışı: san’atperverane) Devamını Oku

 • aştıperverane: Barış taraftarına yakışacak şekilde. (Osmanlıca’da yazılışı: aştî-perverane) Devamını Oku

 • ihlasperverane: Temiz yürekli, ihlas sahibi bir kimseye yakışacak surette. (Osmanlıca’da yazılışı: ihlas-perverane) Devamını Oku

 • hex: Dili büyü, nazar Nazarı değmek. Devamını Oku

 • hex: Dili büyü, nazar Nazarı değmek. Devamını Oku

 • hex: Dili büyü, nazar Nazarı değmek. Devamını Oku

 • taviz: Ödün, ödünleme. Nazar veya kötü şeylerden muhafaza için takılan dualı kağıt, nüsha. Muska. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’viz) Devamını Oku

 • izafeti maklub: Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semaidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Mesela: Tab-ı meh: Meh-tab: Ay ışığı. Çeşm-i ahu: Ahu-çeşm: Ceylan gözlü. Nazar-ı haram: Haram-ı nazar… gibi.) (Osmanlıca’da yazılışı: izafet-i maklub) Devamını Oku

 • nazarbaz: Neşe ile bakan. (Osmanlıca’da yazılışı: nazar-bâz) Devamını Oku

 • nigah: 1. bakış, bakma. 2. göz. (Nigeh) f. Bakmak, nazar etmek. Bakış. (Osmanlıca’da yazılışı: nigâh) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar