negativistic sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte negativistic kelimesinin manası:

 1. Müzmin olarak olumsuz tutum içinde olan; müzmin olarak şŸüpheci

negativistic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • karşıtutum: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumsuz konumlarını oluşturan ve bireylerin onaylamaları durumunda “karşı” olarak nitelendikleri tutum. Devamını Oku

 • karşıtutum: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumsuz konumlarını oluşturan ve bireylerin onaylamaları durumunda “karşı” olarak nitelendikleri tutum. Devamını Oku

 • kıskançlık: Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum Örnek: Tıpkı senin gibi onun kıskançlığından fevkalade korkuyorum. R. N. Güntekin Başka bir kişinin bize göre bir üstünlük gösterdiği ya da sevilen birisinin başkası ile ilgilendiği kanısına varılınca takınılan tutum ve duyulan duygu. Devamını Oku

 • ruh hastası: Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat. Yalnızca karakter yönünden olağandışı kararsızlık içinde bulunan kimse. 2-Topluma karşı olumsuz bir tutum içinde bulunan ve başkalarına düşmanlık duyguları besleyen kimselere verilen genel Devamını Oku

 • negatively: Olumsuz yönde Olumsuz bir şŸekilde, negatif bir şŸekilde; olumsuz tutum ile, olumlu bir şŸekilde olmadan Devamını Oku

 • süreğen: Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik. Uzun süreli olan (hastalık), müzmin, kronik, akut karşılığı. Devamını Oku

 • değilleme: Mantıksal bir yargıda yüklemin özneye olan olumsuz bağlantısı; önermede yüklemin olumsuz olarak konması. Karşıtı bk. evetleme Devamını Oku

 • müzmin: Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık), süreğen, iyileşmez, kalıcı, kronik Örnek: … kadıncağızın müzmin romatizması vardı. H. Taner Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden Örnek: Genç kadınlara bakmak, bu adamda müzmin bir illetti. R. N. Güntekin Kronik. Devamını Oku

 • kronik: Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname. Müzmin. Devamını Oku

 • içkin: Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç. Yalnızca bilinçten olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan, mündemiç. Devamını Oku

 • karşıt: Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast. Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlışkarşıt kavramlardır; oysa ak’ın çelişiği ak-olmayan’dır.) Devamını Oku

 • tutum ölçeği: Bir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve ölçüm boyutuna ilişkin ölçünlü tutum sınarlarından ya da anlatımlardan oluşmuş araç. Devamını Oku

 • yandaş tutum: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumlu konumlarını oluşturan ve bireylerin onaylamaları durumunda “yandaş” olarak niteledikleri tutum. Devamını Oku

 • dışkıl kişilik: Çocuğun büyük ya da küçük aptesini tutmayı öğrendiği süre içinde kazandığı alışkanlık, tutum ya da değerlerle ilgili olarak geliştirdiği kişilik özelliklerinin bütünü. Devamını Oku

 • hawkish stance: SavaşŸ yanlısı tutum, güçlü bir askeri güce dayalı saldırgan bir dışŸ politikayı savunan tutum, uzlaşŸmaya karşŸı olan pozisyon Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar