nem niceliği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nem niceliği kelimesinin manası:

 1. Fırın atmosferindeki nemin niceliği.

nem niceliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nemçeker: Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop. Havadaki nemi emme özelliği olan, higroskopik. Devamını Oku

 • göbek karbonu niceliği: Göbeğin bileşimindeki karbonun niceliği. Devamını Oku

 • ışınım erkesi niceliği: Bir ışınımın ilettiği erke çokluğu, niceliği. Devamını Oku

 • ısı iletkenliği: Cisimlerin ısıyı iletme yeteneği; bir cismin ilettiği ısı niceliğinin aldığı ısı niceliğine oranı. Devamını Oku

 • dönem karı: Bir işletmenin belli bir dönemin sonunda etkinliklerinin sonuçlarını özetleyen gelir tablosunda yer alan kâr. Devamını Oku

 • bağıl nem: Askerlikle ilgili, askere özgü. Bir metreküp hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranı. Devamını Oku

 • sait nem: Bir metre küp hava içinde bulunan su buğusu niceliği. Devamını Oku

 • salt nem: Bir metre küp hava içinde bulunan su buğusu niceliği, mutlak nem. Devamını Oku

 • iyon yuvarı: Yer atmosferindeki atom ve moleküllerin güneş ışınlarıyla iyonlaştığı 80-400 km yükseklikler arasındaki katman. Devamını Oku

 • nemölçer: Havanın nem derecesini ölçmeye yarayan alet, higrometre. Havadaki nem tutarına ölçmeye yarayan aygıt. Devamını Oku

 • soğurma gücü: Bir ortamda, bir cisme giren ışığın çıktıktan sonraki yeğinlik azalma niceliğinin giren ışık niceliğine oranı. Devamını Oku

 • görüntülük parlaklığı: Almaç görüntülüğünden yansıyan ışığın niceliği. Bir gösterici, filmsiz olarak çalıştırıldığında, göstericiden görüntülüğe düşüp yansıyan ışığın niceliği. TV Devamını Oku

 • ırmak: Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir Örnek: Sakarya sanki adı duyulmadık, hatta adı konmadık bir ırmaktı. T. Buğra Boyu, beslenme teknesinin alanı, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımlarından en büyük anaakarsu. Devamını Oku

 • atmosfer bileşimi: Fırın atmosferindeki bileşen gazlarının oluşturdukları bileşim. Devamını Oku

 • yaygın ortaklık: Bir uğraşı adı altında kurulmuş, anamalının niceliği belirli ve bilinen paylara bölünmüş borç ve yüklenimleri anamalı ile sağlanılmış ve her ortağın sorumluluğu kendisine ilişkin anamalın niceliği ile sınırlanmış tecimsel bir ortaklık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar