neozom sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte neozom kelimesinin manası:

 1. Ribozomlann öncüsü olarak ya da protein sentezi sırasında oluşan ya da ribozomlardan ayrılan ribonükleoprotein parçacıkları (interzom ve minizom) için kullanılan genel ifade.

neozom ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nükleoproteinler: Nükleik asitlerin proteinlerle birleşmesi sonucu teşekkül eden, hücrelerin çekirdeğinde deoksiribonükleoprotein (DNP) hâlinde, hem çekirdek hem de sitoplâzmada ribonükleoprotein (RNP) hâlinde bulunan bileşikler. Devamını Oku

 • istatistiki olarak önemli: Genel olarak denemelerden kaynaklanan farklılıkları istatistiki testler sonucu ifade etmek için kullanılan terim. Devamını Oku

 • rnp: Bk. ribonükleoprotein Devamını Oku

 • ribonükleik asit rna: Bazı virüslerde kalıtım materyali olan, esas itibarı ile protein sentezi ile ilgili olan, bazlardan biri (A, G, C ya da U), şeker (riboz) ve fosforik asitten oluşan nükleotitlerin meydana getirdiği uzun zincirler. DNA’dan protein sentezi için kopyalanan şifreyi taşıyan mRNA, amino asitleri ribozoma taşıyan tRNA ve protein sentezinin yapılmasında görev alan ve ribozomların yapısına giren Devamını Oku

 • aminoasil trna sentetaz: Protein sentezi sırasında amino asitlerin aktivasyonunu ve kendilerine özgü tRNA’ya kovalent bağlarla bağlanmasını katalizleyen enzimlere verilen genel ad. Aminoaçil tRNA sentetaz. Protein sentezi sırasında aminoasitlerin aktivasyonunu ve kendilerine özgü tRNA’ya Devamını Oku

 • insülin: Şeker hastalığına karşı kullanılan bir hormon. Pankreasın Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından yüksek kan şekerine cevap olarak salınan ve eksikliğinde şeker hastalığı oluşan protein yapısında bir hormon. Hücre zarları boyunca Devamını Oku

 • kloramfenikol: Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S Devamını Oku

 • glukokortikoitler: Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, karbohidrat, lipit ve protein metabolizmasında faaliyet gösteren 21 karbonlu steroit hormonlar. Kimyasal olarak androstan ve pregnan türevi olarak bilinen, böbrek üstü bezinin zona fasikülata Devamını Oku

 • kapling faktörü: Mitokondrilerde oksidatif fosforilâsyonda ya da kloroplâstlarda fotosentezde, elektron taşıma sisteminde ATP sentezi için gerekli bir grup protein. Mitokondrilerdekikapling faktörü 1, F1-ATPaz olarak da adlandırılır. Devamını Oku

 • adaptör molekül: Protein sentezi sırasında amino asitleri mRNA kalıbı üzerindeki uygun yerine bağlayan küçük RNA molekülleri (tRNA). Protein sentezi sırasında aminoasitleri, mRNA kalıbı üzerindeki uygun yerine bağlayan küçük RNA molekülleri. Devamını Oku

 • dna mutant: Bazı bakterilerin sıcağa bağlı olarak DNA sentezi yapamamasına sebep olan mutasyona uğramış DNA ları. Örnek: Bir tip mutant bakteri, 37°C de DNA sentezi yapmasına karşın 42°C de yapamaz. Devamını Oku

 • f faktörü: E.Coli de eşey faktörü olarak faaliyet gösteren, taşınan plâzmit. Protein sentezi sırasında mRNA’nın ribozoma bağlanması ve sentezin başlamasında görev yapan faktörlerden herhangi biri. Devamını Oku

 • sonlanma faktörleri: Protein sentezi sırasında sentezlenen polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasını sağlayan bir grup protein faktöründen biri. Prokaryotlarda RF, ökaryotlarda eRF olmak üzere iki tiptir. Faktör R, terminasyon faktörü. Devamını Oku

 • taşıyıcı RNA: Ribonükleotidlerin polimerize olması ile meydana gelmiş, kıvrımlar gösteren, tek zincirli yapıya sahip, protein sentezinde mRNA’daki genetik koda uygun olan aminoasidi taşıyarak peptit zincirine katılmasını sağlayan, adaptör molekül olarak görev yapan bir RNA çeşidi, transfer RNA, tRNA. Devamını Oku

 • aharlı kağıt: Eski hattatların kullandıkları renkli ve cilâlı bir kâğıt türü. (Silinebilmesi nedeniyle genel olarak çalışma (meşk) için kullanılırdı.) a. bkz. ahar meşk kâğıdı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar