nervus buccalis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte nervus buccalis kelimesinin manası:

 1. Nervus bukkalis

nervus buccalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yanak siniri: Nervus mandibularis’ten ayrılan ve yanağı uyaran sinir, nervus bukkalis. N. mandibularis’ten ayrılan ve yanağı uyaran sinir, nervus bukkalis.Dgr.: anat. nervus buccalis Devamını Oku

 • buccalis: Bukkalis Devamını Oku

 • nervus nazosilyaris: Nervus ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında nervus ethmoidalis ile nervus infratrochlearis’e ayrılan sinir. N. ophthalmicus’un üst kenarından ayrılan ve göz çukurunun iç duvarında n. ethmoidalis ile Devamını Oku

 • nervus oftalmikus: Üçüz sinirden çıkıp; nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris olmak üzere üç kola ayrılan ve gözle ilgili olan sinir. Üçüz sinirden çıkıp; n. lacrimalis, n. frontalis ve n. nasociliaris Devamını Oku

 • nervus depressor: Nervus vagus’un boyun kesiminde nervus laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir. N. vagus’un boyun kesiminde n. laryngeus cranialis’ten çıkan ve glomus aorticum’a giden sinir.Dgr.: anat. nervus depressor Devamını Oku

 • nervus utrikuloampullaris: Nervus utricularis ile nervi ampullares’in ortak kökü. N. utricularis ile nn. ampullares’in ortak kökü.Dgr.: anat. nervus utriculoampullaris Devamını Oku

 • nükleus parasimpatikus nervus glossofaringei: Nervus glossofaringeus’un parasympatic liflerinin başlangıç çekirdeği. N. glossofaringeus’un parasympatic liflerinin başlangıç çekirdeği.Dgr.: anat. nucleus parasympaticus nervus glossopharingei Devamını Oku

 • nükleus parasimpatikus nervus vagi: Nervus vagus’un parasempatik liflerinin başlangıç çekirdeği. N. vagus’un parasempatik liflerinin başlangıç çekirdeği.Dgr.: anat. nucleus parasympaticus nervus vagi Devamını Oku

 • nervus pterigopalatinus: Fossa pterygopalatina’da nervus maxillaris’ten çıkan sinir. Fossa pterygopalatina’da n. maxillaris’ten çıkan sinir.Dgr.: anat. nervus pterygopalatinus Devamını Oku

 • nervus stapedius: Nervus facialis’ten çıkan ve musculus stapedius’u uyaran sinir. N. facialis’ten çıkan ve m. stapedius’u uyaran sinir.Dgr.: anat. nervus stapedius Devamını Oku

 • nükleus parasimpatikus nervus fasyalis: Nervus facialis’in parasympatic liflerinin başlangıç çekirdeği. N. facialis’in parasympatic liflerinin başlangıç çekirdeği.Dgr.: anat. nucleus parasympaticus nervus facialis Devamını Oku

 • nervus abducens: Nervus abdusens Devamını Oku

 • nervus accessorius: Nervus aksessoryus Devamını Oku

 • nervus axillaris: Nervus aksillaris Devamını Oku

 • nervus phrenicus: Nervus frenikus Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar